0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
  • All departments
Price
  • R0 - R50 (2)
  • R100 - R250 (10)
  • R250 - R500 (1)
  • -
Status
Brand

Showing 1 - 13 of 13 matches in All departments

Die Goddelike Komedie - Liefde Laat Die Son En Sterre Sing (Afrikaans, Paperback): Cas Vos Die Goddelike Komedie - Liefde Laat Die Son En Sterre Sing (Afrikaans, Paperback)
Cas Vos
R175 R145 Discovery Miles 1 450 Save R30 (17%) Ships in 5 - 10 working days

In hierdie bundel durf die skrywer Danté Alighieri se briljante werk aan. Hy bewys homself as uitmuntende vertaler.

Danté se lang reis kan tematies verbind word met Israel se uittog verhaal. Met sy La Divina Commedia beoog Danté om die boosheid van die mens aan die kaak te stel en roep hy die mens op om saam te werk aan die skepping van ’n beter samelewing van vrede en orde onder leiding van ’n goeie keiser en pous.

God In ?n Kantelende Wêreld (Afrikaans, Paperback): Cas Vos God In ?n Kantelende Wêreld (Afrikaans, Paperback)
Cas Vos
R253 Discovery Miles 2 530 Ships in 10 - 15 working days

Die bundel bevat artikels oor geloof en kerk in veranderende kontekste. Bydraes is deur teoloë van die Universiteit van Suid-Afrika en die Protestantse Teologiese Universiteit in Nederland gelewer en is die resultaat van samewerking tussen die twee universiteite op die gebied van praktiese en sistematiese teologie.

Die fokus is op die verantwoordelikheid van die kerk teenoor armes, die aard en wese van die kerk, die Christelik Godsbegrip en die wyse waarop oor God in die prediking gedink en gepraat word. Van die boeiende bydraes is ’n vergelyking tussen armoede in Suid-Afrika en Nederland, verhale oor die wyse waarop regstellende aksie en werkloosheid Suid-Afrikaners se geloofsbelewenis raak en besinning oor die proses van kerkvereniging in die NG Kerk-familie.

Daar is ook hoofstukke oor prediking en liturgie as uitdrukking van nadenke oor God en maniere waarop tot God gepraat word. Die wye verskeidenheid invalshoeke en onderwerpe maak van hierdie boek ’n interessante leeservaring vir sowel gewone lidmate as predikante en akademici.

Voor-Bode (Afrikaans, Paperback): Cas Vos Voor-Bode (Afrikaans, Paperback)
Cas Vos
R172 Discovery Miles 1 720 Ships in 10 - 15 working days

Die titel van Cas Vos se nuutste bundel dui nie op ’n onheilsboodskap nie, maar eerder op die draer of draers van boodskappe van hoop. Die tema word reeds in die openingsgedig in die vooruitsig gestel, waar die môrester die opdrag kry om deur die donker te kyk na waar “duister soos ’n vlermuis / vlug voor die nag hom verlaat.” Alhoewel die nag, donkerte, pyn en ellende die grondstof van baie gedigte is, word hierdie gegewe as die vertrekpunt na iets anders gesien, soos Plato se grot in die gedig “In die begin …”. Hier, “waar misteries teen die wand flikker”, het die spreker reeds “voorspooksels” gekry van sy taak. Uit hierdie donker maar veilige ruimte word die mens van sy geboorte af met al sy erflike belastheid gestoot om met sy woorde die wêreld te verken, sy ervarings op te teken en ’n boodskap oor te dra. Saam met ander bodes, soos engele, heiliges, skeppers en geliefdes verken die bundel oorloë, rampe en pyn, maar ook liefde, medemenslikheid en skoonheid. Ten slotte bely die digter dat al sy vermoëns net “ten dele” is, maar dat hy wel verskans is teen die pyn van ’n geknakte liggaam “tot die volheid my / onverhoeds verras.” Die bundel bevat ’n aantal knap vertalings uit die werk van die Griekse digters Konstantinos Kavafis en Giorgios Seferis, wat in aansluiting met die temas van die digter se eie werk deur die bundel versprei is.

Il Paradiso - by Dante Alighieri (Afrikaans, Paperback): Cas Vos Il Paradiso - by Dante Alighieri (Afrikaans, Paperback)
Cas Vos
R240 R198 Discovery Miles 1 980 Save R42 (18%) Ships in 5 - 10 working days

Il Paradiso is die hoogtepunt van Dante Alighieri (1265-1321) se driedelige werk. Hy gebruik van die aangrypendste metafore en vergelykings om sy reis te beskryf. Hy is sonder twyfel een van die briljantste digters ooit.

Cas Vos se vertaling is die eerste vertaling daarvan in digvorm in Afrikaans. Hy wend verrassende en sprankelende metafore en vergelykings in sy vertaling aan en hy vertaal al die Latynse himnes op ’n indrukwekkende wyse.

Die leser word uitgenooi om die reis na die Paradiso onder die klank van sange en lieflike beelde te onderneem. ‘n Youtube-opname deur Hennie Maas van beeld en klank vergesel die bundel. Die uitmuntende akteur Dawid Minnaar lees dele uit die vertaling voor. Die opname laat die leser van Il Paradiso die tersines visueel en klankryk ervaar.

Weerloos Lewe (Afrikaans, Hardcover): Cas Vos Weerloos Lewe (Afrikaans, Hardcover)
Cas Vos
R153 Discovery Miles 1 530 Ships in 10 - 15 working days

Cas Vos het hom met sy vorige bundels reeds gevestig as digter van liefdespoesie. In hierdie is dit nie bloot die tema van die liefde wat opval nie, maar ook die liefdevolle hantering van ’n wye register onderwerpe. Opvallend is die groot aantal gedigte oor kuns en kunstenaarsfigure soos Vincent van Gogh en die Suid-Afrikaanse skilder Marlene Dumas, die komponis J.S. Bach en die beeldhouer Michelangelo. Ook eietydse ikone soos Edith Piaf, Kate Moss en Katie Melua word met deernis aan die leser voorgestel.

Intimately Absent (Hardcover): Cas Vos Intimately Absent (Hardcover)
Cas Vos; Translated by Leon De Kock
R153 Discovery Miles 1 530 Ships in 10 - 15 working days

The poet Cas Vos has already established a reputation with his previous collections of love poetry. In Intimately Absent he once again touches on the themes of love and loss.

In this remarkable collection, beautifully translated by Leon de Kock, he depicts the gripping tale of the doomed medieval lovers, the philosopher Peter Abelard and the nun Heloise, by way of a dialogue. The poems are based on the actual letters they wrote each other after they were so cruelly separated. In this dialogue the poet succeeds in making their longing for each other very real.

The series is concluded with poems that give voice to their child, Astralabe. In these he tells of his yearning for the parents he never knew. In the last section the sombre shadow of death comes to the fore, but even here love tempers all.

Duskant Die Donker / Before It Darkens - Gedigte / Poems (Afrikaans, Hardcover): Cas Vos Duskant Die Donker / Before It Darkens - Gedigte / Poems (Afrikaans, Hardcover)
Cas Vos; Translated by Leon De Kock
R153 Discovery Miles 1 530 Ships in 10 - 15 working days

The poet Cas Vos has already established a reputation with his previous collections of love poetry. In Intimately absent he touched on the themes of love and loss. In this collection, of his poems are fed from ancient times, the religious as well as the mythological, but also at the same time reaching out to the modern era. The poet searches for new links, connecting with other times, other texts and other art forms. The poem is palimpsest where other times and texts are constantly evident, where nothing is final. He involves artists, artworks, ancient history, the mythology, eroticism and music. Opposite the powers of silence and death, he poses that of sound, language and music. The poems in Duskant die donker/Before it darkens are accessible and should be appreciated by a variety of readers.

In 'n Oomblik (Afrikaans, Paperback): Cas Vos In 'n Oomblik (Afrikaans, Paperback)
Cas Vos
R175 R145 Discovery Miles 1 450 Save R30 (17%) Ships in 5 - 10 working days

In 'n oomblik toon die hand van 'n ervare digter wie se poetika reeds gevestig is in terme van temas en tegnieke. Die digbundel verteenwoordig 'n voortsetting van die aspekte van Vos se digkuns waarvoor hy reeds lof verdien het. Op tegniese vlak is daar veral sy baie effektiewe gebruik van 'n onpretensieuse toon wat dikwels sonderlinge poetiese vondste oplewer. 'n Voorbeeld hiervan is die nuutskepping (die slinkshandige). Tegniese vernuwing vind ook plaas deur die aanwending van die epiese gedig en die tersine. Die intertekstuele gesprek met Homeros en Dante as reismotief om 'n langdurige ongeluk en operasie poeties te verwoord, is nuut in die Afrikaanse digkuns. Tydens die reis kom daar fel en verskillende emosies en ervaringe na vore. Dit word alles met die leser gedeel. Die tematiese nuutheid en aktualiteit van die bundel blyk uit die digterlike uitbeelding van die menseslagting op 13 November 2015 in Parys en vlugtelinge uit Sirie se bootreise na 'n heenkome. In die bundel kom daar diep emosies na die oppervlakte. Alles gebeur in 'n oomblik. Op die lewensreis word verskillende emosies ervaar: lig en donker, liefde en ongeluk, geboorte en die na-lewe. Die tema van verganklikheid en ouer-word is sentraal in die bundel. Die lewensreis is ook 'n taalreis. Daarom word die taalgesprek, in 'n boeiende saampraat met Konstantinos Kavafis, poeties uitgedruk. Op die leefreis is daar ook verlies. Hier kom Cas Vos se vertalings van Konstantinos Kavafis en Georgos Seferis se Griekse gedigte aan die bod. Die reis eindig egter nie in wanhoop nie, maar met uit-sig.

Enkeldiep (Afrikaans, Paperback): Cas Vos Enkeldiep (Afrikaans, Paperback)
Cas Vos
R20 Discovery Miles 200 Ships in 10 - 15 working days
Intieme Afwesige - Gedigte (Afrikaans, Hardcover): Cas Vos Intieme Afwesige - Gedigte (Afrikaans, Hardcover)
Cas Vos
R153 Discovery Miles 1 530 Ships in 10 - 15 working days

Cas Vos het hom met sy vorige bundels reeds gevestig as digter van liefdespoësie. In Intieme Afwesige, sy vyfde bundel, is dit nie net die tema van die liefde wat die leser opval nie, maar ook die liefdevolle hantering van ’n wye register onderwerpe.

Opvallend is die groot aantal gedigte oor kuns en kunstenaarsfigure soos Vincent van Gogh en die Suid-Afrikaanse skilder Marlene Dumas, die komponis J.S. Bach en die beeldhouer Michelangelo. Ook eietydse ikone soos Edith Piaf, Kate Moss en Katie Melua word met deernis aan die leser voorgestel. Reeds in die derde afdeling kom ’n aantal liefdesgdigte voor, maar dit is veral die vierde afdeling wat ’n kragtoer in die kleine is.

Hierin word die aangrypende verhaal van die gedoemde Middeleeuse minnaars, die filosoof Pierre Abélard en die non Héloïse by wyse van ’n tweegesprek uitgebeeld. Die gedigte is gebaseer op die werklike briewe wat hulle aan mekaar geskryf het nadat hulle paaie onvermydelik moes skei. Die digter slaag daarin om in dié gesprek die gemis en verlange op byna tasbare wyse uit te beeld. Die reeks word afgesluit met gedigte wat in die mond van hulle kind, Astralabe gelê word en waarin sy verlange na die ouers wat hy nie geken het nie, uitgespreek word.

Die Afdruk Van Ons Hande (Afrikaans, Hardcover): Cas Vos Die Afdruk Van Ons Hande (Afrikaans, Hardcover)
Cas Vos
R153 Discovery Miles 1 530 Ships in 10 - 15 working days

Anders as in Cas Vos se vorige bundels poesie (Vuurtong, Gode van papier en Enkeldiep) verskyn die gode in Die afdruk van ons hande in vreemde gestaltes. Een van die stemme wat saampraat is die van stilte, 'n stem uit die niet wat terugkeer na die niet. Deur die verse loop 'n sterk sensualiteit en 'n boeiende aktualiteit, ook betreffende die Afrika-werklikheid. 'n Hoogtepunt in die bundel is die reeks "Uruk-fragmente", 'n digterlike herskepping van die klassieke Gilgamesj-epos, wat beskou word as een van die belangrikste oertekste in die wereldletterkunde. In Vos se omdigting daarvan word die liriese aspekte voortdurend deur die epiese gebalanseer. Vos se vars en verrassende beelding gaan gepaard met sensitiwiteit vir klank en sy liefdesverse is uitsonderlik.

Gode Van Papier (Afrikaans, Paperback): Cas Vos Gode Van Papier (Afrikaans, Paperback)
Cas Vos
R20 Discovery Miles 200 Ships in 10 - 15 working days

In Gode van papier poog die digter om gestalte te gee aan die moderne mens se gode: gode (ook buite die tradisionele sin van die woord) met voete van klei wat op hul plek gesit en gehou word. Hoewel die woord "gode" dikwels in die bundel gebruik word, dui dit baie keer nie op gode in die tradisionele sin van die woord nie. Allerlei dinge, tot die gedigte self, word gode in hierdie bundel.

Vlug Van Die Gees (Afrikaans, Paperback): Cas Vos Vlug Van Die Gees (Afrikaans, Paperback)
Cas Vos
R220 R182 Discovery Miles 1 820 Save R38 (17%) Ships in 5 - 10 working days

In die begin was daar net duisternis, ’n atoom, ’n saad, ’n onderbewyssyn. Hieruit word gedigte geskep wat na die sin van hierdie lewe vra. ’n Lewe omring deur ’n gebrek aan liefde en deernis, bedreig deur armoede, onreg, korrupsie, hooploosheid, siekte wat genees en siekte wat tot die dood lei.

Cas Vos se eie unieke idiolek kom na vore in hierdie ryk geskakeerde bundel. Spanning, metafore, ironieë, paradokse, en die kroon van alles, die liefde, wat die oerchaos oorwin, weef die bundel tot ’n hegte eenheid.

Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
Alcosan Alcohol Hand Sanitiser (100ml)
 (7)
R65 R50 Discovery Miles 500
KB Water Glue (50ml)
R15 Discovery Miles 150
Loot
Nadine Gordimer Paperback  (2)
R336 R269 Discovery Miles 2 690
A House Divided - The Feud That Took…
Crispian Olver Paperback  (2)
R275 R220 Discovery Miles 2 200
Loot
Nadine Gordimer Paperback  (2)
R336 R269 Discovery Miles 2 690
Pamper Fine Cuts in Jelly - Ocean Fish…
R48 R40 Discovery Miles 400
Crayola Jumbo Crayons (Pack of…
R118 Discovery Miles 1 180
Lucky Plastic Wide Toothed Comb with…
R15 Discovery Miles 150
Nioh 2
R999 R489 Discovery Miles 4 890
Mauboussin Mauboussin Rose Pour Elle Eau…
R1,755 R826 Discovery Miles 8 260

 

Partners