0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
  • All departments
Price
  • R100 - R250 (5)
  • R250 - R500 (6)
  • -
Status
Brand

Showing 1 - 11 of 11 matches in All departments

Cul-De-Sac - A Memoir (Paperback): Elsa Joubert Cul-De-Sac - A Memoir (Paperback)
Elsa Joubert
R310 R239 Discovery Miles 2 390 Save R71 (23%) Shipped within 7 - 15 working days

Multiple award-winning author Elsa Joubert's memoir about life after the death of her beloved husband. She must come to terms with the loss of independence, friends who die and the changes in her memory and bodily powers. Vivid memories of her eventful life as a celebrated writer are skilfully woven into her story. Filled with wisdom, compassion and humour, this book will leave no reader untouched.

Spertyd (Afrikaans, Paperback): Elsa Joubert Spertyd (Afrikaans, Paperback)
Elsa Joubert 1
R295 R239 Discovery Miles 2 390 Save R56 (19%) Shipped within 7 - 15 working days

Hierdie boek is die voltooiing van Elsa Joubert se outobiografiese drieluik wat ingelei is deur ín Wonderlike geweld (2005) en Reisiger (2009). Dit fokus hoofsaaklik op die skrywer se latere jare, in die aftreeoord in Kaapstad waar sy nou al geruime tyd woon, maar haar belewenis van die hede en onlangse verlede word onlosmaaklik vervleg met herinneringe aan veel verder terug, alles geteken met die kenmerkende woordvaardigheid van een van Afrikaans se mees gevierde skrywers.

Elsa Joubert - Biografiese inligting

Elsabť (Elsa) Antoinette Murray Joubert is op 19 Oktober 1922 in die Paarl gebore. Sy matrikuleer in 1939 aan die HoŽr Meisieskool La Rochelle in die Paarl. Sy behaal ’n BA-graad (1942) en ’n SekondÍre Onderwysdiploma (1943) aan die Universiteit van Stellenbosch.

In 1945 verwerf sy ’n meestersgraad aan die Universiteit van Kaapstad. Daarna is sy die vroueredakteur van Die Huisgenoot van 1946 tot 1948. Hierna begin sy te reis en in 1957 verskyn haar eerste reisverhaal, Water en woestyn, wat handel oor haar ervarings in Egipte en Uganda. Elsa Joubert se reise deur Afrika, Suid-Amerika, Europa en die Verre-Ooste het op ’n besondere wyse in haar werk neerslag gevind.

In 1963 verskyn haar eerste roman, Ons wag op die kaptein, wat onder meer die EugŤne Marais-prys ontvang het. Sy is met die WA Hofmeyr-, CNA- en Louis Luyt-prys bekroon vir haar invloedryke roman Die swerfjare van Poppie Nongena (1978), wat in 2002 aangewys as een van die honderd beste boeke in Afrika.

In 1981 ken die British Royal Society of Literature die Winifred Holtby-prys aan haar toe en word sy ’n Fellow van die Society. Haar magistrale roman Die reise van Isobelle (1995) is met die Hertzogprys bekroon. Haar lewenswerk word bekroon met eredoktorsgrade van die Universiteite van Stellenbosch (2001) en Pretoria (2007), en sy ontvang die Orde van Ikhamanga (2004).

Skakel van Maandag, 18 Junie 2018 af in op RSG om te luister na Elsa Joubert se jongste roman, Spertyd (2017, Tafelberg) voorgelees deur Rika Sennett.

Wonderlike Geweld (Afrikaans, Hardcover): Elsa Joubert Wonderlike Geweld (Afrikaans, Hardcover)
Elsa Joubert
R450 R376 Discovery Miles 3 760 Save R74 (16%) Shipped within 7 - 15 working days

Die outobiografie dek die eerste 25 jaar van Joubert se lewe, haar grootwordjare in die Paarl, haar skooljare, studentejare aan die universiteite van Stellenbosch en Kaapstad, eerste onderwysposte en haar slyping in die joernalistiek. Dit is 'n outobiografie wat met verstommende detail 'n beeld bied van 'n bepaalde era in die land se geskiedenis, maar ook van die wording van 'n skrywer. Joubert deins nie terug van omstrede kwessies nie, en onder meer kom haar betrokkenheid by die Ossewabrandwag aan bod. Maar die vernaamste beeld is die van 'n skrywer wat as kind reeds die drang na woorde ervaar, wat in die onstuimige tyd na die Tweede Wereldoorlog te midde van klomp invloede haar onafhanklike stem as skrywer probeer vind.

Swerfjare van Poppie Nongena (Afrikaans, Paperback, Nuwe Uitgawe): Elsa Joubert Swerfjare van Poppie Nongena (Afrikaans, Paperback, Nuwe Uitgawe)
Elsa Joubert
R310 R266 Discovery Miles 2 660 Save R44 (14%) Shipped within 7 - 15 working days

Elsa Joubert se strak joernalistieke beskrywing van die lewe van die swartvrou Poppie Nongena is 'n aangrypend menslike portret en tegelyk ook 'n belangrike stuk hedendaagse geskiedskrywing. Van die boek is gese dat die Afrikaner hierna nooit weer sal kan se: "Maar ons het nie geweet nie!" Dit is met nie minder as drie pryse bekroon nie: die Luytprys, die Hofmeyrprys en die CNA-prys.

Poppie - Die Drama (Afrikaans, Paperback): Elsa Joubert, Sandra Kotze Poppie - Die Drama (Afrikaans, Paperback)
Elsa Joubert, Sandra Kotze
R220 R189 Discovery Miles 1 890 Save R31 (14%) Shipped within 7 - 15 working days

Poppie is based in the ground-breaking 1978 novel by Elsa Joubert, Die swerfjare van Poppie Nongena, and was adapted for stage by Sandra Kotze. This story follows the trials and tribulations of Poppie, a black woman living in apartheid South Africa and her search for a better future for her children. Poppie is die storie van 'n swart vrou wat in die jare van apartheid met 'n man van die land getroud was. Soos met Joubert se reisbeskrywings, is hierdie drama 'n reis in vele opsigte - enersyds Poppie se lang swerftog op soek na standvastigheid en 'n veilige toekoms vir haar kinders, andersyds 'n reis van twee verwyderde kulture na mekaar toe, maar uiteindelik die reis na die hart van 'n medemens.

Ons wag op die kaptein (Afrikaans, Paperback): Elsa Joubert Ons wag op die kaptein (Afrikaans, Paperback)
Elsa Joubert
R295 R254 Discovery Miles 2 540 Save R41 (14%) Shipped within 7 - 15 working days

Waarom het Carlos Figueira se plantasiewerkers, sy "eie mense", in opstand gekom en in een dag alles vernietig wat hulle vir hom opgebou het? Hy het die "barbare" nie so sleg behandel nie, nie so vreeslik uitgebuit nie. Hulle het goeie kos gekry en klere op Kersdag; as sy sweep deur die lug gesny het, het hulle dadelik teruggestaan. Hy het net een van hulle doodgeslaan, maar dit was lank gelede.

Die reise van Isobelle (Afrikaans, Paperback, 2nd ed): Elsa Joubert Die reise van Isobelle (Afrikaans, Paperback, 2nd ed)
Elsa Joubert
R285 R245 Discovery Miles 2 450 Save R40 (14%) Shipped within 7 - 15 working days

Die reise van Isobelle neem 'n hele eeu, van 1894 tot 1994, in oenskou. Van die Anglo-Boereoorlog met sy konsentrasiekampe, tot die Struggle wat uitloop op 'n nuwe politieke bedeling in Suid-Afrika. Enersyds bied die skrywer 'n panoramiese blik op groot omwentelinge, andersyds 'n intieme kyk op die persoonlike belewenisse van vier generasies van 'n blanke Afrikaanse familie in Afrika. Veral die hartstogte wat hulle dryf en sin gee aan hul bestaan. By ds. Josias van velde, hartstog vir God, by name die Verbondsgod van die Afrikaner. Daarom is die wit konsentrasiekamptentjie wat hy van dankbare Boervroue in skrynende omstandighede ontvang, vir hom so kosbaar. By sy skoondogter Angens, die hartstog vir die 'pa' wat haar weggestuur het uit Brits Oos-Afrika, en wat sy op 'n manier terugvind by die hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument. Die erotiese en die opwelling van nasionale gevoel loop vir haar hier saam. Haar dogter, Belle, vind die groot hartstog: 'n passie wat alles oorskry, maar leef haar te pletter teen wette en gesindhede wat harte skei op grond van velkleur. Belle se dogter, Leo, bevry van die houvas van volksleiers se futiele visioene, stry vir 'n regverdiger bestel, en brei so die weg vir 'n voller lewe: die derde Isobelle. Anders as in die tradisionele 'familieroman' is die hoofkarakters hier vroue, en dit is juis die vroulike perspektief wat toon hoe die politiek in persoonlike lyding gestalte kry.

The Hunchback Missionary (Paperback): Elsa Joubert The Hunchback Missionary (Paperback)
Elsa Joubert 1
R200 R164 Discovery Miles 1 640 Save R36 (18%) Shipped within 4 - 8 working days

At a prayer meeting on a cold Rotterdam night, the young clerk Aart Anthonij van der Lingen – a pale, sickly, hunchbacked ‘fish from the North’ – is held in the charismatic Reverend Johannes Kicherer’s thrall. Lured by Kicherer’s passion, he leaves his grey and loveless life to land at the Cape of Good Hope as a lay missionary in 1800.

But when the Missionary Society draws lots to determine where to send the new arrivals, Van der Lingen is sent east and Kicherer north. The hunchback missionary must make his own way in a place that, on the surface, God has forsaken – until, as the pitiless landscape and the blank faces of his would-be congregants strip Van der Lingen incrementally of his pride, he learns that he has nothing to give to the Africa that is ultimately his salvation.

Based on historical figures drawn from the Cape Town Church Archives, The Hunchback Missionary is a sweeping narrative of vanity and humility, of the sacred and the profane, of how Europe’s rampant strides across newly colonised Africa led to the abyss from which a continent still struggles, today, to retreat.

Die Swerfjare Van Poppie Nongena (Afrikaans, Paperback): Elsa Joubert Die Swerfjare Van Poppie Nongena (Afrikaans, Paperback)
Elsa Joubert
R454 Discovery Miles 4 540 Shipped within 7 - 11 working days
Poppie Nongena (Paperback): Elsa Joubert Poppie Nongena (Paperback)
Elsa Joubert
R423 R358 Discovery Miles 3 580 Save R65 (15%) Shipped within 7 - 11 working days

Poppie's contented childhood ends when she marries a migrant worker and moves to the alarming world of Cape Town. No sooner has she established her roots there than the authorities want her and her children to go to the Ciskei, her husband's homeland. He, as a laborer, may stay. For ten years Poppie resists the pass laws--which lie at the heart of South Africa's legally enforced policy of racial separation, or apartheid--winning limited extensions to her permit to remain in the Cape. The day comes, however, when she is forced to "resettle" in a raw, remote township. Though this book spans the historic Sharpeville and Soweto uprisings, it is never strident. It makes its points dispassionately, becoming the unsentimentalized celebration of a tenacious spirit. The woman here called Poppie--who in real life lives in the eastern Cape area of South Africa, center of the country's black resistance movement against apartheid--went to Elsa Joubert for advice after the 1960s Cape Town riots. Several years of taped conversation yielded Poppie's story, which remains in Elsa Joubert's retelling remarkably true in tone and detail to the firsthand account. It is Poppie's voice we hear, the inflections, repetitions, and colloquialisms of her speech faithfully represented.

The Long Journey of Poppie Nongena (Paperback): Elsa Joubert The Long Journey of Poppie Nongena (Paperback)
Elsa Joubert
R320 R271 Discovery Miles 2 710 Save R49 (15%) Special order

The Long Journey of Poppie Nongena was voted one of the hundred most important books published in Africa during the last millennium, and has won three major South African literary awards - the W A Hofmeyr Prize, the CNA Literary Award and the Louis Luyt Prize. Although it is a work of fiction, the novel is based on a true South African story.

A woman approached the author for help and advice, when the Cape Town riots played havoc within her life and family, during the apartheid regime. After two years of discussion and careful, probing questioning, the full story of Poppie's difficult and disturbing story emerged and the novel was born. Elsa Joubert has been scrupulous in presenting the authentic details that give the work its substance and which resulted in such a remarkable and insightful story. Her novel is an unsentimentalised celebration of the human capacity for survival and the tenacious spirit that is Poppie.

Poppie's contented childhood in the Cape countryside came to an end when she married a migrant worker, and was forced by the authorities to move with him and their young family to the unfamiliar and bewildering city of Cape Town. No sooner had she established her roots in the new township, when the laws changed and she was informed of her obligation to relocate to the Ciskei, her husband's homeland. He, as a migrant worker, was permitted to remain in the Cape to work. Over a ten-year period, Poppie fought the heinous 'pass law' system, winning limited extensions to the permit that would allow her to live and work in Cape Town and enable her to keep her family together and provide an education for her children. Her own anger was shared by thousands and inevitably the brooding under-current of discontent exploded throughout South Africa: first in Sharpeville, then in Soweto and finally in the Cape.

Suddenly, there were no further extensions. Poppie and her children were forcibly removed from their home and 'resettled' in a new and raw township, hundreds of miles away near East London.

Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
Not available Not available Not available
Voel Jy Die Genade
Jo Black CD R120 R109 Discovery Miles 1 090
Bantex Non-Toxic Glue Stick (8g)(White)
R10 Discovery Miles 100
Reebok Ankle Weights - 0.5Kg
R219 R189 Discovery Miles 1 890
Reebok Water Bottle - 750ml - Clear…
R149 R109 Discovery Miles 1 090
Stabilo Point 88 Fineliner Pens (Wallet…
R60 Discovery Miles 600
Ja-Ru Vintage Double Jax
R39 R11 Discovery Miles 110
Zoomer Zupps: Pretty Ponies
R321 Discovery Miles 3 210

 

Partners