0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
  • All departments
Price
  • R250 - R500 (2)
  • R500 - R1,000 (2)
  • R1,000 - R2,500 (1)
  • -
Status
Brand

Showing 1 - 5 of 5 matches in All departments

Norme vir Afrikaans - Moderne standaardafrikaans (Afrikaans, Paperback, 6th ed): W.A.M. Carstens Norme vir Afrikaans - Moderne standaardafrikaans (Afrikaans, Paperback, 6th ed)
W.A.M. Carstens
R535 R466 Discovery Miles 4 660 Save R69 (13%) Ships in 7 - 10 working days

Norme vir Afrikaans (nou reeds in 'n sesde uitgawe) het sedert 1989 bewys gelewer dat dit 'n besonder effektiewe bron is vir gebruik in taalkundeklaskamers van tersiere instellings en selfs in skole. Die boek is aan die een kant 'n praktiese naslaanbron wat as basis vir eie taalontwikkeling kan dien. Aan ander kant word in die aanpak probeer om taalteorie en taalpraktyk te versoen. Dat die outeur hierin geslaag het, is bewys deur die gereelde bywerk van die boek en die wye gebruik daarvan. In die besonder fokus die boek op die verskeidenheid "norme" wat 'n mens in gedagte moet hou by die praktiese gebruik van Afrikaans, onder meer die beginsels onderliggend aan hierdie norme, en dan ook die identifisering van belangrike en nuttige bronne van taaladvies oor problematiese taalsake. Die doel van die boek is nie om streng "normatief" te probeer voorskryf nie, maar eerder om leiding te gee in die hantering van praktiese taalkwessies met as vertrekpunt gefundeerde taalteoretiese kennis oor die Afrikaanse taalkunde. Die boek is nou al deeglik gevestig as 'n omvattende en uiters bruikbare hulpmiddel vir sowel student as dosent en is die vrug van die outeur se jarelange ondervinding as taaldosent en navorser. Daar word ook rekening gehou met die geleidelike herstandaardisering van Afrikaans, vandaar die nuwe subtitel "Moderne Standaardafrikaans", wat 'n aanduiding is dat Afrikaans in die proses is om te moderniseer vir 'n nuwe geslag gebruikers. Die riglyne van die elfde uitgawe van die Afrikaanse Woordelys en Spelreels (AWS) (2017) is volledig in hierdie uitgawe verreken.

Kontemporere Afrikaanse taalkunde (Afrikaans, Paperback, 2nd ed): W.A.M. Carstens, N. Bosman Kontemporere Afrikaanse taalkunde (Afrikaans, Paperback, 2nd ed)
W.A.M. Carstens, N. Bosman
R595 R514 Discovery Miles 5 140 Save R81 (14%) Ships in 7 - 10 working days

In die afgelope bykans 30 jaar het 'n groot leemte ontstaan aan omvattende verwysingsbronne en handboeke in die Afrikaanse taalkunde wat op universiteitsvlak voorgeskryf kan word. In 2014 word hierdie leemte gevul deur Kontemporere Afrikaanse Taalkunde. Die feit dat 'n tweede, hersiene uitgawe slegs drie jaar later verskyn, beklemtoon weereens die groot behoefte aan so 'n bron. Die samestelling van hierdie boek bied 'n nuwe blik op die taalkunde en het wye gebruikspotensiaal omdat dit die kernvelde van die taalkunde, en in die besonder van die Afrikaanse taalkunde, dek. Sodoende gee dit nuwe lewe aan 'n belangrike komponent in die bestudering van die Afrikaanse taal: die taalkunde en alles wat daarmee saamhang. Inhoud en konsepte strek van die ontstaan en aard van die Afrikaanse taal, leksikografie en dokumentontwerp tot fonetiek, fonologie, morfologie, sintaksis, semantiek, pragmatiek, taalverwerwing en die normatiewe taalkunde. Al die bestaande hoofstukke is op datum gebring, en 'n ekstra hoofstuk oor sintaksis is bygevoeg om nuwer sieninge te weerspieel. Bydraes deur spesialiste in die onderskeie velde bied daarom die nuutste navorsing en 'n verskeidenheid teoretiese vertrekpunte met die Afrikaanse taalkunde as fokus. Nuwe en moontlik selfs omstrede standpunte sal akademiese gesprek stimuleer, terwyl elke hoofstuk nasionale en internasionale ontwikkelinge op die bepaalde gebied voorle aan 'n nuwe geslag studente, onderwysers, akademici en taalpraktisyns.

Norme vir Afrikaans - Enkele riglyne by die gebruik van Afrikaans (Afrikaans, Paperback, 5th ed): W.A.M. Carstens Norme vir Afrikaans - Enkele riglyne by die gebruik van Afrikaans (Afrikaans, Paperback, 5th ed)
W.A.M. Carstens
R500 R438 Discovery Miles 4 380 Save R62 (12%) Ships in 7 - 10 working days

Norme vir Afrikaans het oor jare al bewys gelewer dat dit 'n besonder effektiewe bron is vir gebruik in taalkundeklaskamers van tersiere instellings en selfs in skole. Die titel is 'n praktiese naslaanbron wat as basis vir eie taalontwikkeling kan dien. In die aanpak word probeer om taalteorie en taalpraktyk te versoen. In die besonder fokus die boek op die "norme" wat 'n mens in gedagte moet hou by die praktiese gebruik van Afrikaans, o.m. die beginsels onderliggend aan hierdie norme, en dan ook die identifisering van belangrike en nuttige bronne van taaladvies oor problematiese taalsake. Die doel van die boek is nie om streng "normatief" te probeer voorskryf nie, maar eerder om leiding te gee met die hantering van praktiese taalkwessies met as vertrekpunt gefundeerde taalteoretiese kennis oor die Afrikaanse taalkunde. Die boek is 'n omvattende en uiters bruikbare hulpmiddel vir sowel student as dosent en is die vrug van die outeur se jarelange ondervinding as taaldosent. Die riglyne van die tiende uitgawe van die Afrikaanse Woordelys en Spelreels (AWS) (2009) is ook volledig in hierdie uitgawe verreken.

Afrikaanse Tekslinguistiek - 'n Inleiding (Afrikaans, Paperback, Re-issue): W.A.M. Carstens Afrikaanse Tekslinguistiek - 'n Inleiding (Afrikaans, Paperback, Re-issue)
W.A.M. Carstens
R680 R583 Discovery Miles 5 830 Save R97 (14%) Ships in 7 - 10 working days

Hierdie is die eerste werklik omvattende boek in Afrikaans oor wat die tekslinguistiek as vakgebied behels. 'n Heel nuwe terrein vir taalkundige navorsing in Afrikaans word ontgin, want die klem val in die besonder op die insigte wat 'n studie van taaltekste (dus groter as die enkelsin) meebring. In hierdie opsig behoort die boek vir studente in die taal- en letterkunde asook almal wat belangstel in effektiewe kommunikasie van groot waarde te wees - as naslaanbron, maar veral as bron waarin 'n volume kennis byeengetrek is wat verdere selfstandige navorsing kan stimuleer.

Text Editing - A Handbook for Students and Practitioners (Paperback): Kris van de Poel, W.A.M. Carstens, John Linnegar Text Editing - A Handbook for Students and Practitioners (Paperback)
Kris van de Poel, W.A.M. Carstens, John Linnegar
R1,834 R1,645 Discovery Miles 16 450 Save R189 (10%) Ships in 10 - 15 working days

Because of its unprecedented systematic approach to text editing, "Text Editing" is suitable for students and young practitioners and systematically guides them through all the aspects of the editor's craft. It introduces the various roles an editor can play in the workplace and takes into account editing for an international English market, including the problems inherent in editing World Englishes. The book is based on an internationally recognized working model for the analysis of text quality and is an easy teaching tool that provides a comprehensive and multifaceted account of text editing.

Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
Wonky Donkey Bag of Books
Craig Smith Paperback  (4)
R399 R249 Discovery Miles 2 490
Minecraft Dungeons - Hero Edition
R629 R579 Discovery Miles 5 790
Ultra Link 100 X Solar Fairy String…
R250 Discovery Miles 2 500
Man Of The Woods
Justin Timberlake CD  (6)
R57 Discovery Miles 570
Bosch MoveOn Vacuum with Hepa Filter…
 (27)
R2,829 R1,699 Discovery Miles 16 990
Simply Child Hot Air Balloon Mobile…
R390 Discovery Miles 3 900
Evox Advanced Trans Gloves Wrist Strap…
R299 R247 Discovery Miles 2 470
Point of View 7" 3G DATA Rugged Tablet…
R1,999 R1,399 Discovery Miles 13 990
Dickie Toys Happy Series - Volvo FMX…
R116 Discovery Miles 1 160
Sony NEW Playstation Dualshock 4 v2…
 (3)
R1,279 Discovery Miles 12 790

 

Partners