0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
Price
  • R0 - R50 (30)
  • R50 - R100 (31)
  • R100 - R250 (52)
  • R250 - R500 (58)
  • R500+ (62)
  • -
Status
Format
Author / Contributor
Publisher

Books > Afrikaans > Regte

Vaardighedewerkboeke Vir Regstudente (Afrikaans, Paperback, 5th edition): A. Kok, A.G. Nienaber, Frans Viljoen Vaardighedewerkboeke Vir Regstudente (Afrikaans, Paperback, 5th edition)
A. Kok, A.G. Nienaber, Frans Viljoen
R614 R496 Discovery Miles 4 960 Save R118 (19%) Shipped within 4 - 8 working days

Written as a companion to Kleyn & Viljoen's Beginner's Guide for Law Students, this exciting new work takes students through the range of skills they will require throughout their studies and in practice. The material is presented in the same easy-to-use, fun and accessible manner that was used so successfully in the Beginner's Guide. Throughout, the authors use clear, simple language while never compromising on standards and accuracy. This book is available in English and Afrikaans versions.

Kaalvoet Oor Die Berg (Afrikaans, Paperback): Erika Murray-Theron Kaalvoet Oor Die Berg (Afrikaans, Paperback)
Erika Murray-Theron
R153 Discovery Miles 1 530 Shipped within 10 - 15 working days
Inleiding tot die sakereg (Afrikaans, Paperback, 7th ed): A.J. Van Der Walt, G.J. Pienaar Inleiding tot die sakereg (Afrikaans, Paperback, 7th ed)
A.J. Van Der Walt, G.J. Pienaar
R736 R590 Discovery Miles 5 900 Save R146 (20%) Shipped within 4 - 8 working days

Die doel van hierdie boek is om `n eerste inleiding tot die sakereg vir `n elementere kursus oor hierdie onderwerp te verskaf. Inleiding tot die Sakereg is spesifiek vir studente in so `n eerste kursus geskryf, en daarom is die inhoud beperk tot wat die outeurs as essensieel vir hierdie studente beskou. Vir dieselfde rede is voetnote nie gebruik nie; in `n inleidende kursus behoort die klem op die verstaan van basiese konsepte en beginsels te val eerder as op verdere bronne en materiaal. Daar is egter wel uitvoerig van voorbeelde uit die regspraak gebruik gemaak. Inleiding tot die Sakereg poog om die sakereg in die nuwe konstitusionele konteks uiteen te sit, en daarom is enkele hoofstukke oor die konstitusionele beskerming van eiendom en grondhervorming ingesluit. Hierdie nuwe uitgawe word ook as deel van Juta se Property Law Library gepubliseer omdat die doel, van daardie reeks is om die wisselwerking tussen die gemenereg, die grondwet en regshervorming in `n konstitusionele stelsel te illustreer. Synde `n inleiding is die boek anders as die ander volumes in die reeks in die sin dat dit spesifiek op studente gerig is.

Van Jagter Tot Wildliefhebber (Afrikaans, Paperback): P.J. Schoeman Van Jagter Tot Wildliefhebber (Afrikaans, Paperback)
P.J. Schoeman
R158 Discovery Miles 1 580 Shipped within 10 - 15 working days

Jag is ín avontuur wat jou wegvoer van vier mure na die oop ruimtes van groot Afrika en jou laat kennis maak met ontbering en volharding, met lekker spog en lekker eet. En die oog, die kamera en die sakboekie vervang nie in een dag die jagroer nie. P.J. Schoeman se naam was vir geslagte Afrikaanslesers sinoniem met verhale waarin natuurkennis en natuurgevoeligheid saampraat. Vir diegene wat as jong lesers met Schoeman kennis gemaak het, sal die lees van hierdie hersiene heruitgawe ín nostalgiese ervaring wees Ė ín erfenis om aan vandag se jong lesers oor te dra.

Inleiding tot die onderwysreg (Afrikaans, Paperback, 3rd ed): I.J. Oosthuizen, J.P. Rossouw, A. de Wet Inleiding tot die onderwysreg (Afrikaans, Paperback, 3rd ed)
I.J. Oosthuizen, J.P. Rossouw, A. de Wet
R284 Discovery Miles 2 840 Shipped within 7 - 10 working days

Die arbeidswetgewing wat betrekking het op die onderwysomgewing is omvattend en dek ín groot verskeidenheid aspekte waarmee almal binne hierdie omgewing op een of ander stadium te doen kry. Waar daar in die verlede moontlik ín vae begrip van veral wette en regulasies ten opsigte van diensvoorwaardes by meeste werknemers in die onderwys teenwoordig was, is dit nou onontbeerlik om ín basiese begrip van alle relevante wetgewing en regulasies wat van toepassing is, te hÍ. Veral onderwysers kan hulle in die spreekwoordelike mynveld bevind indien hulle nie seker maak dat hulle oor die basiese kennis van onderwysreg beskik nie. Dit word gestaaf deur die talle hofsake, dispute, mediasie, dissiplinÍre verhore en die dikwels onaangename implikasies daarvan vir indiwidue (en hul gesinne) wat voortspruit uit aanklagte teen oortreders in alle sektore van die onderwys.

Wetswysigings na aanleiding van veranderde omstandighede binne die onderwys, lei tot die behoefte om voortdurend op die hoogte van die implikasies en toepassing daarvan te wees. Hierdie dringende behoefte geld nie alleen vir skoolhoofde nie, maar vir elkeen betrokke by onderwys. Aan die een kant berus die korrekte toepassing en implementering by die beheerliggaam en die hoof van ín inrigting, maar aan die anderkant raak dit die mense wat daar werksaam is. Die skrywers van hierdie boek het nie alleen ín deeglike besef van hierdie noodsaaklike behoefte nie, hulle spreek dit ook baie effektief aan deur middel van hulle uiters waardevolle ervaring. Hierdie ervaring spruit voort uit praktiese betrokkenheid by die onderwys asook deeglike navorsing op die terrein van onderwysreg.

Kennis van al die aspekte wat in hierdie boek aangespreek word, verbeter ongetwyfeld die kwaliteit van die onderrig- en leerproses in die klaskamer Ė ín broodnodige doelwit om na te streef. Dit skep ook ín veiliger omgewing waarbinne elkeen funksioneer. Persoonlik is ek baie dankbaar vir die bydrae wat deur middel van hierdie handige handleiding gemaak word tot die uiteindelike kwaliteit van onderwys in Suid Afrika. Dr. Jopie Breed President: SAOU

Diplomasie En Politiek - Die Pers, Die Boererepublieke En Duitsland Tydens Die Anglo-Boereoorlog (Afrikaans, English,... Diplomasie En Politiek - Die Pers, Die Boererepublieke En Duitsland Tydens Die Anglo-Boereoorlog (Afrikaans, English, Paperback)
Ulrich Van der Heyden
R20 Discovery Miles 200 Shipped within 10 - 15 working days
Stillerlewe (Afrikaans, Paperback): Pirow Bekker Stillerlewe (Afrikaans, Paperback)
Pirow Bekker
R20 Discovery Miles 200 Shipped within 10 - 15 working days
Die Wereld Van Susanna Smit (Afrikaans, Hardcover): Karel Schoeman Die Wereld Van Susanna Smit (Afrikaans, Hardcover)
Karel Schoeman
R315 R299 Discovery Miles 2 990 Save R16 (5%) In stock

Outeur en historikus Karel Schoeman skets in hierdie werk 'n lewende beeld van Susanna Smit: nie net van haar persoonlike wedervarings nie, maar ook die agtergrond waarteen haar lewe afgespeel het: die onrustige tyd aan die Oosgrens, Susanna se verbintenis met Bethelsdorp en die vroee werksaamhede van die Londense Sendinggenootskap, die Groot Trek en die opkoms en ondergang van die Republiek Natalia. Susanna Smit was die suster van die Trekkerleier Gert Maritz en die vrou van die Trekkerpredikant Erasmus Smit. Dit is aan haar dat die kreet "Liewer barrevoets oor die Drakensberge ..." (teen die Britse oorname van Natal) toegeskryf word. Susanna Smit was ook die skrywer van 'n omvangryke dagboek wat in sy behoue vorm die jare 1843-1851 dek en hoofsaaklik haar geestelike belewenisse vasle.

Twee Vir 'n Stuiwer (Afrikaans, Paperback): W.A. Hickey Twee Vir 'n Stuiwer (Afrikaans, Paperback)
W.A. Hickey 1
R143 Discovery Miles 1 430 Shipped within 10 - 15 working days

Met hierdie klassieke verhaal oor die lewe van ín mossiegemeenskap skep Hickey ín werk vir oud en jonk. Kuif Kwaster en sy familie Ė ín voorbeeldige en vername mossiegesin in die bodorp Ė neem die leser op ín reis wat nie vir mense beskore is nie. Saam met Skeel At en Kuif verdedig lesers die mossie-eer teen die wraaksugtige en rebelse Beatnik-bende; en saam met Meks en Maja word daar vir die mannetjies in die bodorp flikkers gegooi.

Die Brandende Man (Afrikaans, Paperback): Piet Van Rooyen Die Brandende Man (Afrikaans, Paperback)
Piet Van Rooyen
R39 Discovery Miles 390 Shipped within 10 - 15 working days
Beginsels Van Die Bewysreg (Afrikaans, Paperback, 3rd ed): P.J. Schwikkard, S.E. Van Der Merwe Beginsels Van Die Bewysreg (Afrikaans, Paperback, 3rd ed)
P.J. Schwikkard, S.E. Van Der Merwe
R833 R664 Discovery Miles 6 640 Save R169 (20%) Shipped within 4 - 8 working days

Beginsels van Bewysreg (derde uitgawe) bied uiters waardevolle bystand aan sowel studente as praktisyns; gaan voort om die impak van die Grondwet op die tradisionele Anglo- Suid-Afrikaanse bewysreg te bestudeer, met besondere aandag aan die toelaatbaarheid van ongrondwetlik verkree getuienis; ondersoek die toenemende getal uitsprake wat oor hoorsegetuienis, bekentenisse en erkennings handel; ontleed onlangse ontwikkelings in regspraak met betrekking tot die gebruik van 'n vorige inkonsekwente verklaring deur 'n vyandige getuie as 'n toelaatbare vorm van substantiewe getuienis; bied 'n afsonderlike bespreking van statutere bepalings oor kwessies so uiteenlopend soos, onder andere, getuienis oor seksuele geskiedenis en die toelaatbaarheid van elektroniese getuienis; en besin oor 'n paar bepalings in die Wysigingswet op die Strafreg (Seksuele Misdrywe en Verwante Aangeleenthede) 32 van 2007, naamlik artikel 58 (vorige verklarings deur die slagoffer van 'n seksuele misdryf), artikel 59 (vertraagde aanmelding) en artikel 60 (afskaffing van die versigtigheidsreel in verband met 'n slagoffer se getuienis).

Tussen Duine Gebore (Afrikaans, Paperback): Julian De Wette Tussen Duine Gebore (Afrikaans, Paperback)
Julian De Wette
R20 Discovery Miles 200 Shipped within 10 - 15 working days
A Man of Principle / 'N Man Van Beginsel - The Life and Legacy of JC De Wet / Die Lewe En Nalatenskap Van JC De Wet... A Man of Principle / 'N Man Van Beginsel - The Life and Legacy of JC De Wet / Die Lewe En Nalatenskap Van JC De Wet (Afrikaans, English, Hardcover)
J. du Plessis, G. Lubbe
R764 R611 Discovery Miles 6 110 Save R153 (20%) Shipped within 4 - 8 working days
Contract Law Casebook / Kontraktereg Vonnisbundel (English, Afrikaans, Paperback, 3rd Revised edition): C-J. Pretorius, L.... Contract Law Casebook / Kontraktereg Vonnisbundel (English, Afrikaans, Paperback, 3rd Revised edition)
C-J. Pretorius, L. Hawthorne
R652 R525 Discovery Miles 5 250 Save R127 (19%) Shipped within 4 - 8 working days

This bilingual casebook is intended as a study aid for students of the general principles of the law of contract. Extracts from leading cases, supplemented by explanatory notes, are set out in traditional textbook style, which should provide students with easy access to cases.

Woordweer (Afrikaans, Paperback): Phil du Plessis Woordweer (Afrikaans, Paperback)
Phil du Plessis
R153 Discovery Miles 1 530 Shipped within 10 - 15 working days
Elke Duim 'n Koning (Afrikaans, Paperback): Pieter Fourie Elke Duim 'n Koning (Afrikaans, Paperback)
Pieter Fourie
R153 Discovery Miles 1 530 Shipped within 10 - 15 working days

Die toneelstuk ontgin nie net Andre Huguenet se lewe as mens en akteur tot met sy tragiese einde nie maar ook die ironiese spel tussen toneel en werklikheid. Ondanks die hoe eise wat hierdie tweekuns aan ín dramaturg stel, bevestig Fourie opnuut sy vermoe om boeiende, menslike toneel te skep wat toeganklik is vir die gespesialiseerde sowel as die minder ingewyde teaterganger.

Elke oggend van die wereld (Afrikaans, Paperback): Pascal Quignard Elke oggend van die wereld (Afrikaans, Paperback)
Pascal Quignard; Translated by Johann Rossouw
R20 Discovery Miles 200 Shipped within 10 - 15 working days
Koggelmanderman (Afrikaans, Paperback): Pieter Fourie Koggelmanderman (Afrikaans, Paperback)
Pieter Fourie
R20 Discovery Miles 200 Shipped within 10 - 15 working days
Naelstring (Afrikaans, Paperback): Pieter Fourie Naelstring (Afrikaans, Paperback)
Pieter Fourie
R153 Discovery Miles 1 530 Shipped within 10 - 15 working days

Naelstring belig die problematiek van transformasie in ín nuwe Suid-Afrika en die soms fanatieke eise van swart bemagtiging. Die drama sentreer rondom ín moeder wat weier om haar pasgebore baba se naelstring te knip. Die baba is egter nie bereid om die absurde situasie gelate te aanvaar nie en neem sy gehoor op ín reis van swart komedie en deernisvolle maar pynlike interaksie. Pieter Fourie, dramaturg en dramaveteraan, is waarskynlik die enigste Suid-Afrikaanse kunstenaar wat diep spore as toneelspeler, regisseur, artistieke direkteur en skrywer getrap het. Met Naelstring deurbreek die bekroonde dramaturg Pieter Fourie opnuut die grense van sy oeuvre.

In Doodsgevaar - Die Ervarings Van Kapt. J.J. Naude Tydens Die Tweede Vryheidsoorlog 1899 - 1902 (Afrikaans, Hardcover): G.D.... In Doodsgevaar - Die Ervarings Van Kapt. J.J. Naude Tydens Die Tweede Vryheidsoorlog 1899 - 1902 (Afrikaans, Hardcover)
G.D. Scholtz
R167 Discovery Miles 1 670 Shipped within 10 - 15 working days

Min verhale uit die Anglo-Boereoorlog het lesers sů aangegryp as die avonture van die Boere-James Bond, kaptein Koos Naudť(1876-1956).

Onvergeetlik is avonture soos diť waarin hy 'n Engelse uniform vrylik in die besette Pretoria rondbeweeg, die Engelse offisiere se spogperde steel, tien keer gedurende die oorlog die stad in die geheim as spioen besoek en 'n groep vroue organiseer om die spioenasie van die ontbinde Geheime Diens voort te sit. Sy avonture, wat in 1904 vir die eerste keer onder die titel In doodsgevaar gepubliseer is, is in 1940 deur G.D. Scholtz verwerk en heritgegee.

Diť boek het intussen een van die klassieke verhale van die Anglo-Boereoorlog geword.

Wetsuitleg - 'n Inleiding Vir Studente (Afrikaans, Paperback, 5th): C.J. (Senior Lecturer, Constitutional Law, UNISA... Wetsuitleg - 'n Inleiding Vir Studente (Afrikaans, Paperback, 5th)
C.J. (Senior Lecturer, Constitutional Law, UNISA Advocate of the Supreme Court of South Africa) Botha
R462 R380 Discovery Miles 3 800 Save R82 (18%) Shipped within 4 - 8 working days
Vergissing (Afrikaans, Paperback): P.J. Bosman Vergissing (Afrikaans, Paperback)
P.J. Bosman
R20 Discovery Miles 200 Shipped within 10 - 15 working days
Susanna Die Geliefde (Afrikaans, English, Paperback, illustrated edition): Margaret Bakkes Susanna Die Geliefde (Afrikaans, English, Paperback, illustrated edition)
Margaret Bakkes
R153 Discovery Miles 1 530 Shipped within 10 - 15 working days

Susanna Smit, suster van die Voortrekkerleier Gert Maritz, het op vroee leeftyd 'n gedwonge huwelik met die veel ouer eerwaarde Erasmus Smit aangegaan. Altyd daarna bly die gemis na haar jeugvriend Willem van Staden die verpersoonliking van wat kon gewees het. 'n Historiese roman wat boei en ontroer. Margaret Bakkes, wat in 2011 haar tagtigste verjaarsdag gevier het, is bekend vir haar tydskrifverhale, kortverhale en liefdesromans. Haar kortverhaalbundel Wat die middag verwoes (1977) was vir etlike jare ín voorgeskrewe werk in skole, vyf van haar romans is oor die radio voorgelees en in 1999 word Susanna die geliefde vir die verhoog verwerk met Joanie Combrink, Susanne Beyers en Johann Nel in die hoofrolle.

Afstande (Afrikaans, Hardcover): Lucas Malan Afstande (Afrikaans, Hardcover)
Lucas Malan
R20 Discovery Miles 200 Shipped within 10 - 15 working days
Eugene Marais and the Darwin syndrome/Die dowwe spoor van Eugene Marais (English, Afrikaans, Hardcover): Leon Rousseau Eugene Marais and the Darwin syndrome/Die dowwe spoor van Eugene Marais (English, Afrikaans, Hardcover)
Leon Rousseau
R58 Discovery Miles 580 In stock

In this publication, two separate texts that should be read alongside the authoritative Marais biography, Die groot verlange, is made available in a single volume. Eugene Marais and the Darwin Syndrome explores the role that the father-son relationship possibly could have played in Maraisís inability to complete his magnum opus. Die dowwe spoor van Eugene Marais, an informal source book, includes facts and names that were concealed or suppressed in the biography. In hierdie publikasie word twee afsonderlike tekste wat naas die gesaghebbende Marais-biografie, Die groot verlange, gelees moet word, in een volume uitgegee. Eugene Marais and the Darwin Syndrome ondersoek die rol wat die pa-seun-verhouding moontlik kon gespeel het in Marais se onvermoe om sy magnum opus te voltooi. Die dowwe spoor van Eugene Marais, ín informele bronneboek by Marais se lewensverhaal, bevat feite en name wat in die lewensverhaal verswyg of verdoesel is.

Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
Toe-Val-Lig: Die Beste Stories van…
Amore Bekker Paperback R235 R202 Discovery Miles 2 020
Casebook on the Law of Delict…
J. Neethling, J.M. Potgieter, … Paperback R1,041 R824 Discovery Miles 8 240
Regsalmanak - 100 Stories Uit Ons…
Gustaf Pienaar Paperback R281 Discovery Miles 2 810
Algemene beginsels van kommersiele reg
H. Schulze, R. Kelbrick, … Paperback R621 R502 Discovery Miles 5 020
Explanatory dictionary of politics…
Albert Venter, Susan Botha, … Paperback R583 R472 Discovery Miles 4 720
Die Buffeljagter
Doc Immelman Paperback R153 Discovery Miles 1 530
Afneem van doeltreffende…
Paperback R419 R347 Discovery Miles 3 470
Criminal Procedure Casebook…
S.S. Terblanche, G. Kemp, … Paperback R648 R522 Discovery Miles 5 220
The Law of Evidence: Cases and Statutes…
S.S. Terblanche, B.C. Naude Paperback R664 R535 Discovery Miles 5 350
Die Plaag
David van Reybrouck Paperback R58 Discovery Miles 580

 

Partners