0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
Price
  • R0 - R50 (17)
  • R50 - R100 (24)
  • R100 - R250 (325)
  • R250 - R500 (111)
  • R500+ (39)
  • -
Status
Format
Author / Contributor
Publisher

Books > Afrikaans > Maatskaplike Wetenskappe

Bladsak: Gr 11: Onderwysersgids - Eerste addisionele taal (Afrikaans, Paperback): Riens Vosloo, Fanie Viljoen, Leon van Nierop,... Bladsak: Gr 11: Onderwysersgids - Eerste addisionele taal (Afrikaans, Paperback)
Riens Vosloo, Fanie Viljoen, Leon van Nierop, Willem van der Merwe, Heleen Stevens, …
R287 R247 Discovery Miles 2 470 Save R40 (14%) Shipped within 7 - 15 working days

Uiteindelik! n Reeks wat al die soorte tekste bevat wat die nuwe kurrikulum voorskryf! Bladsak Graad 11 het die wereld van multimediatekste betree ons bied n TV-film vir interaktiewe taalaktiwiteite in die Afrikaanse klas aan. Die leerderboek en onderwysersgids is saamgestel volgens die vereistes vir Eerste Addisionele Taal. Hierdie unieke onderwysersgids en DVD ondersteun die onderwyser se taak deur visuele geletterdheid maklik te kan onderrig aan die hand van 'n TV-sepie, Stories van Mandela-rylaan, wat spesiaal vir Bladsak verfilm is; 'n volledige antwoordsleutel vir elke episode te voorsien, asook riglyne, wenke en prosedures vir leeraktiwiteite in afdelings soos Padkoswenke, Bladsak kosblik, die Taalgids en Letterkundegids. Ritse wenke vir doeltreffende luister, praat, lees, kyk, skryf en aanbied te gee; te fokus op kommunikatiewe en teksgebaseerde benaderings wat onderrig en leer funksioneel en kreatief in die klaskamer laat plaasvind; gepaste inhoud en kontekste, en n wye verskeidenheid tekssoorte aan te bied volgens eietydse temas; bruikbare onderrigplanne vir elke episode, asook riglyne vir lesbeplanning en klaskamerpraktyk te voorsien; 'n omvattende, formele assesseringsprogram vir graad 11, asook verskeie metodes en instrumente vir daaglikse assessering voor te stel. Gratis visuele materiaal (plakkate) vir klaskamer gebruik op die DVD te voorsien. Ons weet hierdie reeks gaan die onderwyser sommer weer lus maak om skool te hou.

Kollig Op Afrikaans CAPS - Kollig Op Afrikaans Eerste Addisionele Taal: Graad 8: Onderwysersgids en Gratis Plakaat Pak Gr 8:... Kollig Op Afrikaans CAPS - Kollig Op Afrikaans Eerste Addisionele Taal: Graad 8: Onderwysersgids en Gratis Plakaat Pak Gr 8: Onderwysersgids & Gratis Plakaat Pak (Afrikaans, Paperback)
R230 R203 Discovery Miles 2 030 Save R27 (12%) Shipped within 4 - 9 working days
Piekfyn Afrikaans: Gr 4: Onderwysersgids - Eerste addisionele taal (Afrikaans, Paperback): Henk Viljoen, Rina Lamprecht Piekfyn Afrikaans: Gr 4: Onderwysersgids - Eerste addisionele taal (Afrikaans, Paperback)
Henk Viljoen, Rina Lamprecht
R235 R202 Discovery Miles 2 020 Save R33 (14%) Shipped within 7 - 15 working days

Piekfyn Afrikaans se leerderboek en onderwysersgids is saamgestel volgens die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring vir Graad 4 Eerste Addisionele Taal. Hierdie onderwysersgids ondersteun die onderwyser se onderrigtaak deur: te fokus op kommunikatiewe en teksgebaseerde benaderings wat onderrig en leer funksioneel en kreatief in die klaskamer laat plaasvind; gepaste inhoud en kontekste, en n wye verskeidenheid tekssoorte aan te bied volgens eietydse temas wat verband hou met die doelwitte van die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring, en integrering oor die kurrikulum heen spontaan te bewerkstellig; n bruikbare onderrig-, leer- en assesseringsplan vir elke module, asook riglyne vir lesbeplanning en klaskamerpraktyk te voorsien; n omvattende formele assesseringsprogram vir die graad, asook verskeie metodes en instrumente vir daaglikse assessering te voorsien; beplanning en verslaghouding te vergemaklik deur die taalvaardighede en prosesse by elke aktiwiteit aan te toon; 'n volledige antwoordsleutel vir elke module te voorsien, asook riglyne, wenke en prosedures vir leeraktiwiteite; n CD waarop aanvullende hulp- en ondersteuningsmateriaal vir administratiewe en organisatoriese take, asook A2-grootte volkleur plakkate en idiome gratis beskikbaar te stel. Ons weet die Piekfyn Afrikaans-reeks gaan die onderwyser sommer weer lus maak om skool te hou! Goedgekeur vir die Nasionale Katalogus (KABV).

Piekfyn Afrikaans: Gr 6: Onderwysersgids - Eerste addisionele taal (Afrikaans, Paperback): Henk Viljoen, Rina Lamprecht Piekfyn Afrikaans: Gr 6: Onderwysersgids - Eerste addisionele taal (Afrikaans, Paperback)
Henk Viljoen, Rina Lamprecht
R245 R211 Discovery Miles 2 110 Save R34 (14%) Shipped within 7 - 15 working days

Piekfyn Afrikaans se leerderboek en onderwysersgids is saamgestel volgens die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring vir Graad 6 Eerste Addisionele Taal. Hierdie onderwysersgids ondersteun die onderwyser se onderrigtaak deur; te fokus op kommunikatiewe en teksgebaseerde benaderings wat onderrig en leer funksioneel en kreatief in die klaskamer laat plaasvind; gepaste inhoud en kontekste, en n wye verskeidenheid tekssoorte aan te bied volgens eietydse temas wat verband hou met die doelwitte van die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring, en integrering oor die kurrikulum heen spontaan te bewerkstellig; 'n bruikbare onderrig-, leer- en assesseringsplan vir elke module, asook riglyne vir lesbeplanning en klaskamerpraktyk te voorsien; 'n omvattende formele assesseringsprogram vir die graad, asook verskeie metodes en instrumente vir daaglikse assessering te voorsien; beplanning en verslaghouding te vergemaklik deur die taalvaardighede en prosesse by elke aktiwiteit aan te toon; 'n volledige antwoordsleutel vir elke module te voorsien, asook riglyne, wenke en prosedures vir leeraktiwiteite; 'n CD waarop aanvullende hulp- en organisatoriese take, asook A2-grootte plakkate en idiome Ons weet die Piekfyn Afrikaans-sommer weer lus maak om skool te hou! Goedgekeur vir die KABV ondersteuningsmateriaal vir administratiewe en volkleur gratis beskikbaar te stel.

Polemieke: Bekgevegte in Afrikaans (Afrikaans, Paperback): Gabriel J. Botma Polemieke: Bekgevegte in Afrikaans (Afrikaans, Paperback)
Gabriel J. Botma
R240 R189 Discovery Miles 1 890 Save R51 (21%) Shipped within 4 - 8 working days

Plofbare opinies was nog altyd ’n onderskeidende kenmerk van Afrikaners. Politici, skrywers, joernaliste en die man op straat was nog nooit skaam om by bekgevegte betrokke te raak nie. Tradisioneel was die gedrukte media die forum waar polemieke uitgewoed het. In die vroegste dae aan die Kaap is die slawekwessie driftig gedebatteer, en toe die Voortrekkers hulle skrede noordwaarts gerig het, het teenstrydige argumente uitgespeel in een van die vroe Suid-Afrikaanse koerante, Grocott’s Mail.

Die waarde van gesprekke in die aanloop en nadraai van geskiedkundige gebeure soos rebellies, opstande en oorlo kan nie onderskat word nie. Politieke verwikkelinge soos Suid- Afrikaners se gesprekke met die ANC toe di organisasie nog verban was, het die hele land aan die stry gehad. Om nie te praat van Afrikaans en sy rasse-bagasie of kerksake soos die Belharbelydenis en die hantering van gay lidmate nie. En wie sal die spanning wat tussen H.F. Verwoerd en N.P. van Wyk Louw ontstaan het met die pluimsaad-polemiek, vergeet? Piekniek by Dingaan en die Volvry-beweging het nie net opskuddings op kultuurgebied veroorsaak nie. Ook het die eggo’s van kwessies soos “gemengde” sport en boikotte, en die skandes wat sportsterre soos Hansie Cronj, Joost van der Westhuizen en Oscar Pistorius veroorsaak het, in alle sfere van die samelewing weerklink.

Misdaad soos plaasaanvalle en -moorde is daagliks op Suid-Afrikaners se lippe, net soos wat daar steeds oor figure soos Daisy de Melker, Gert van Rooyen en Joey Haarhoff gegons word. In Polemieke bied Gabril Botma lesers ’n blik op bekende n byna vergete woordtwiste wat die Suid-Afrikaanse geskiedenis help slyp het. Karakters wat ’n sentrale rol in Afrikanerpolemieke gespeel het, word aan die vergetelheid ontruk, en hedendaagse polemici kom onder die loep. Binne die konteks van Afrikaner-nasionalisme het di strydpunte deurgaans gelei tot groter insig onder betrokkenes en lesers, maar terselfdertyd is die verdelingslyne wat van ver af kom, dieper afgets.

Boerekryger - 'n Seun se hoogste offer (Afrikaans, Paperback): Albert Blake Boerekryger - 'n Seun se hoogste offer (Afrikaans, Paperback)
Albert Blake
R300 R258 Discovery Miles 2 580 Save R42 (14%) Shipped within 7 - 15 working days

Op 17 sluit die talentvolle maar aweregse Henning Viljoen, 'n agterkleinseun van Piet Retief, by die Boeremagte aan. Vir die volgende twee jaar beskryf hy die lewe op kommando in sy dagboeke voordat hy tragies op die slagveld in sy pa se arms sterf. Die jonge Henning se eerlike, lewendige beskrywings bied 'n unieke perspektief op die oorlog in reguit en ongekunstelde taal. Wanneer hy byvoorbeeld mooi Boeremeisies op die plase teekom, is sy reaksies tipies van 'n jong man. Hy vertel egter ook van swaarkry en verliese, asook sy skok oor fusillerings. By een geleentheid moes hy toekyk hoe twee swart mans eens sy speelmaats tereggestel word. Die dagboeke vertel van die noue band tussen hom en sy korrelkop pa, 'n generaal. Na sy seun se dood sukkel sy pa om tot berusting te kom en lewer 'n anti-oorlog pleidooi in 'n brief aan genl. Louis Botha. Die laaste hoofstuk ondersoek die Bittereinders se sielkundige motivering. Blake vra ook die kritiese vraag: moes hulle so lank met die stryd aangehou het?

Alles-in-een klankeboek: Vlak 2: Onderwysersgids - Huistaal (Afrikaans, Staple bound): Beatrix de Villiers, Mart Meij Alles-in-een klankeboek: Vlak 2: Onderwysersgids - Huistaal (Afrikaans, Staple bound)
Beatrix de Villiers, Mart Meij
R112 R97 Discovery Miles 970 Save R15 (13%) Shipped within 7 - 15 working days

Hierdie boeke is deel van die Alles-in-een lees- en klankprogram wat leerders begelei om klanke op 'n vermaaklike en praktiese wyse te bemeester. Al die klanke per graad is ingesluit in een omvattende boek per graad wat ontwikkel is volgens die vereistes van die nuwe kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring vir tale. Elke vlak het 'n omvattende onderwysersgids.

Alles-in-een klankeboek: Vlak 3: Onderwysersgids - Huistaal (Afrikaans, Staple bound): Beatrix de Villiers, Mart Meij Alles-in-een klankeboek: Vlak 3: Onderwysersgids - Huistaal (Afrikaans, Staple bound)
Beatrix de Villiers, Mart Meij
R112 R97 Discovery Miles 970 Save R15 (13%) Shipped within 7 - 15 working days

Hierdie boeke is deel van die Alles-in-een lees- en klankprogram wat leerders begelei om klanke op 'n vermaaklike en praktiese wyse te bemeester. Al die klanke per graad is ingesluit in een omvattende boek per graad wat ontwikkel is volgens die vereistes van die nuwe kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring vir tale. Elke vlak het 'n omvattende onderwysersgids.

Alles-in-een klankeboek: Vlak 1: Onderwysersgids - Huistaal (Afrikaans, Staple bound): Beatrix de Villiers, Mart Meij Alles-in-een klankeboek: Vlak 1: Onderwysersgids - Huistaal (Afrikaans, Staple bound)
Beatrix de Villiers, Mart Meij
R112 R97 Discovery Miles 970 Save R15 (13%) Shipped within 7 - 15 working days

Hierdie boeke is deel van die Alles-in-een lees- en klankprogram wat leerders begelei om klanke op 'n vermaaklike en praktiese wyse te bemeester. Al die klanke per graad is ingesluit in een omvattende boek per graad wat ontwikkel is volgens die vereistes van die nuwe kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring vir tale. Elke vlak het 'n omvattende onderwysersgids.

Bladsak - 'N Geintegreerde Taalteks - Bladsak - 'n geintegreerde taalteks: Gr 10: Onderwysersgids Gr 10:... Bladsak - 'N Geintegreerde Taalteks - Bladsak - 'n geintegreerde taalteks: Gr 10: Onderwysersgids Gr 10: Onderwysersgids (Afrikaans, Paperback)
R270 R232 Discovery Miles 2 320 Save R38 (14%) Shipped within 7 - 15 working days
Platinum Afrikaans - Platinum Afrikaans: Gr 10: Onderwysersgids Gr 10: Onderwysersgids (Afrikaans, Paperback): Platinum Afrikaans - Platinum Afrikaans: Gr 10: Onderwysersgids Gr 10: Onderwysersgids (Afrikaans, Paperback)
R148 R130 Discovery Miles 1 300 Save R18 (12%) Shipped within 4 - 9 working days
Ekonomiese en bestuurswetenskappe vandag KABV: Gr 8: Onderwysersgids (Afrikaans, Paperback): J. Bantjes, D. Kerdachi, A. Kriel Ekonomiese en bestuurswetenskappe vandag KABV: Gr 8: Onderwysersgids (Afrikaans, Paperback)
J. Bantjes, D. Kerdachi, A. Kriel
R197 R174 Discovery Miles 1 740 Save R23 (12%) Shipped within 4 - 9 working days

What makes the Ekonomiese en bestuurswetenskappe Vandag course unique? Full-colour pages with diagrams and illustrations to enhance learning; lots of varied, interesting and well-structured activities on financial literacy, the economy and entrepreneurship; the financial literacy sections have worked examples with explanatory notes to consolidate knowledge; lots of accounting exercises to consolidate accounting principles. Trust TODAY to be up-to-date and fresh for the classroom: opportunities for revision, exam practice and assessment throughout; develops language skills alongside subject knowledge; all content is fully CAPS-compliant. Your easy-to-use complete classroom solution! Today, for successful teaching tomorrow.

Kollig Op Wiskunde CAPS - Kollig Op Wiskunde: Graad 9: Onderwysersgids en Gratis Plakaat Pak Gr 9: Onderwysersgids & Gratis... Kollig Op Wiskunde CAPS - Kollig Op Wiskunde: Graad 9: Onderwysersgids en Gratis Plakaat Pak Gr 9: Onderwysersgids & Gratis Plakaat Pak (Afrikaans, Paperback)
S. Olivier
R264 R232 Discovery Miles 2 320 Save R32 (12%) Shipped within 4 - 9 working days
Kollig Op Lewensvaardighede: Graad 4: Onderwysersgids en Gratis Plakaat Pak (Afrikaans, Paperback): Kollig Op Lewensvaardighede: Graad 4: Onderwysersgids en Gratis Plakaat Pak (Afrikaans, Paperback)
R255 R225 Discovery Miles 2 250 Save R30 (12%) Shipped within 4 - 9 working days
Verken ekonomie KABV: Gr 12: Onderwysersgids (Afrikaans, Paperback): Maralyn Burger, D. J Ross, M.J. Engelbrecht, J. Bantjies Verken ekonomie KABV: Gr 12: Onderwysersgids (Afrikaans, Paperback)
Maralyn Burger, D. J Ross, M.J. Engelbrecht, J. Bantjies
R230 R203 Discovery Miles 2 030 Save R27 (12%) Shipped within 4 - 9 working days

What makes the Verken ekonomie grade 12 course unique? Teachers and Learners will need no other resource (panel comment); interesting graphs, tables and case studies provided; a contemporary look at South African economics against the backdrop that influences it; written in accessible language on an appropriate level; keywords support readability; content summaries support the consolidation of knowledge. Focus on exam success! Fully CAPS compliant; opportunities for exam practice and assessment; complete programme of assessment provided; used and tested in schools throughout South Africa; supports and engages learners for success.

Vuma Afrikaans Huistaal: Grade 1, 2 & 3: Onderwyseropleidingsreeks DVD (Afrikaans, Digital): Pearson Marang Vuma Afrikaans Huistaal: Grade 1, 2 & 3: Onderwyseropleidingsreeks DVD (Afrikaans, Digital)
Pearson Marang
R177 R156 Discovery Miles 1 560 Save R21 (12%) Shipped within 4 - 9 working days

Die Vuma Leesinstruksieprogram is uniek omdat die skrywers wat dit geskryf en ontwikkel het, Afrikaanssprekend is en begrip het vir die taal se gemeenskap en kultuur. Vuma se karakters en hul omgewing is eg Suid-Afrikaans, iets wat u jong leerders onmiddellik sal aantrek. Die stories word kleurvol en boeiend vertel. So word dit pret en genotvol om te leer lees, en aktiwiteit waarop hulle van meet af aan versot raak. Die Vuma Leesinstruksieprogram is tans beskikbaar in Afrikaans Huistaal, isiZulu Huistaal, Sepedi Huistaal en Engels Eerste Addisionele Taal.

Kollig Op Lewensvaardighede: Graad 5: Onderwysersgids en Gratis Plakaat Pak (Afrikaans, Paperback): Kollig Op Lewensvaardighede: Graad 5: Onderwysersgids en Gratis Plakaat Pak (Afrikaans, Paperback)
R255 R225 Discovery Miles 2 250 Save R30 (12%) Shipped within 4 - 9 working days
Ekonomiese en bestuurswetenskappe vandag KABV: Gr 7: Onderwysersgids (Afrikaans, Paperback): J. Bantjes, D. Kerdachi, A. Kriel,... Ekonomiese en bestuurswetenskappe vandag KABV: Gr 7: Onderwysersgids (Afrikaans, Paperback)
J. Bantjes, D. Kerdachi, A. Kriel, K. Mzolo
R197 R174 Discovery Miles 1 740 Save R23 (12%) Shipped within 4 - 9 working days

What makes the Ekonomiese en bestuurswetenskappe Vandag course unique? Full-colour pages with diagrams and illustrations to enhance learning; lots of varied, interesting and well-structured activities on financial literacy, the economy and entrepreneurship; the financial literacy sections have worked examples with explanatory notes to consolidate knowledge; lots of accounting exercises to consolidate accounting principles. Trust TODAY to be up-to-date and fresh for the classroom: opportunities for revision, exam practice and assessment throughout; develops language skills alongside subject knowledge; all content is fully CAPS-compliant. Your easy-to-use complete classroom solution! Today, for successful teaching tomorrow.

Platinum Afrikaans Huistaal  - Graad 6 Onderwysersgids   (Afrikaans, Paperback): Platinum Afrikaans Huistaal - Graad 6 Onderwysersgids (Afrikaans, Paperback)
R258 R228 Discovery Miles 2 280 Save R30 (12%) Shipped within 4 - 9 working days
Platinum Afrikaans Huistaal KABV - Graad 8 Onderwysersgids (Afrikaans, Paperback): Johan Anker, R. Badenhorst, R. Gouws, J.... Platinum Afrikaans Huistaal KABV - Graad 8 Onderwysersgids (Afrikaans, Paperback)
Johan Anker, R. Badenhorst, R. Gouws, J. Hugo, I. Jansen van Nieuwenhuizen, …
R214 R189 Discovery Miles 1 890 Save R25 (12%) Shipped within 4 - 9 working days

Platinum Afrikaans huistaal is noukeurig gestruktureer om aan die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) te voldoen. Die kursus neem jou kwartaal-vir-kwartaal deur die kurrikulum. Pas dit verder aan vir jou klasse se behoeftes. Die lesreekse is gebaseer op 'n verskeidenheid leestekste soos gedigte, kortverhale, koerantberigte, advertensies, tydskrifartikels, strokiesverhale, dialoe, prente en foto's om 'n verskeidenheid taalgebruike te illustreer en die leerder se verbeelding te prikkel. Aangesien lees en kyk, asook skryf en aanbied die meeste aandag moet kry, plaas ons sterk klem op leesvaardighede en skryfontwikkeling. Platinum - Eenvoudig briljant! Briljante KABV-dekking (CAPS) en geskryf deur kundige outeurs; briljante illustrasies en aktiwiteite sal uitslae verbeter en leerders motiveer; briljante onderwyserondersteuning, o.a. fotokopieerbare werkvelle maak voorbereiding vinnig en onderrig maklik. Briljant + gehalte = sukses!

Sielsiek - Die Psige van Suid-Afrika se Koelbloedigste Misdadigers (Afrikaans, Paperback): Dr. Henk Swanepoel, Carla van der... Sielsiek - Die Psige van Suid-Afrika se Koelbloedigste Misdadigers (Afrikaans, Paperback)
Dr. Henk Swanepoel, Carla van der Spuy
R280 R241 Discovery Miles 2 410 Save R39 (14%) Shipped within 5 - 13 working days

Waarom “haak mense se koppe uit”? Chris Mahlangu, wat vir Eugene Terre’Blanche vermoor het, het hom nie net doodgeslaan nie, hy het hom letterlik aan stukke gekap met ’n staalpyp. Vyf gevallestudies oor ware SA geweldsmisdadigers, vertel deur ervare misdaadskrywer Carla van der Spuy en kliniese sielkundige dr Henk Swanepoel.

Platinum wiskundige geletterdheid KABV: Gr 12: Onderwysersgids (Afrikaans, Paperback): Platinum wiskundige geletterdheid KABV: Gr 12: Onderwysersgids (Afrikaans, Paperback)
R247 R217 Discovery Miles 2 170 Save R30 (12%) Shipped within 4 - 9 working days

What makes the Platinum wiskunde grade 12 course unique? Platinum mathematics is the only series by any publisher to have been approved from grades 1 to 12; a textbook and study guide in one complete package. No need for any additional study material; revision tests after each topic, as well as term 4 focusing completely on exam revision and exam preparation; complete mid-year and preliminary examination papers as well as comprehensive memoranda provided; key words boxes, remember boxes and margin notes, highlight and remind learners about important concepts which they have covered previously and will need to apply in the relevant topic; photocopiable target worksheets provided for remediation and enrichment, for all topics; worked examples prior to exercises, provide a clear, visual example for learners to follow when completing exercises; photocopiable tests and examinations which satisfy CAPS formal. Platinum - simply superior: Superior CAPS coverage and written by expert authors; superior illustrations and activities to improve results and motivate learners; superior teacher support to save time and make teaching easy, including photocopiable worksheets. Superior quality = exam success!

Platinum wiskunde KABV: Gr 9: Onderwysersgids (Afrikaans, Paperback): P. Maritz, B. Rossouw, S. Willers Platinum wiskunde KABV: Gr 9: Onderwysersgids (Afrikaans, Paperback)
P. Maritz, B. Rossouw, S. Willers
R230 R203 Discovery Miles 2 030 Save R27 (12%) Shipped within 4 - 9 working days

What makes the Platinum wiskunde grade 12 course unique? Platinum mathematics is the only series by any publisher to have been approved from grades 1 to 12; a textbook and study guide in one complete package. No need for any additional study material; revision tests after each topic, as well as term 4 focusing completely on exam revision and exam preparation; complete mid-year and preliminary examination papers as well as comprehensive memoranda provided; key words boxes, remember boxes and margin notes, highlight and remind learners about important concepts which they have covered previously and will need to apply in the relevant topic; photocopiable target worksheets provided for remediation and enrichment, for all topics; worked examples prior to exercises, provide a clear, visual example for learners to follow when completing exercises; photocopiable tests and examinations which satisfy CAPS formal. Platinum - simply superior: Superior CAPS coverage and written by expert authors; superior illustrations and activities to improve results and motivate learners; superior teacher support to save time and make teaching easy, including photocopiable worksheets. Superior quality = exam success!

Oxford suksesvolle wiskunde CAPS: Gr 4: Onderwysersgids (Afrikaans, Paperback): Oxford suksesvolle wiskunde CAPS: Gr 4: Onderwysersgids (Afrikaans, Paperback)
R195 R173 Discovery Miles 1 730 Save R22 (11%) Shipped within 4 - 9 working days
Oxford headstart skeppende kunste: Gr 7: Onderwysers gids (Afrikaans, Paperback): Oxford headstart skeppende kunste: Gr 7: Onderwysers gids (Afrikaans, Paperback)
R199 R176 Discovery Miles 1 760 Save R23 (12%) Shipped within 4 - 9 working days
Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
Wie Gaan In 2019 Regeer?
Jan-Jan Joubert Paperback R245 R201 Discovery Miles 2 010
Jeremy Vannie Elsies
Jeremy Vearey Paperback R249 Discovery Miles 2 490
Ratels Aan Die Lomba - Die Storie Van…
Leopold Scholtz Paperback  (3)
R240 R197 Discovery Miles 1 970
SAUK 1936-1995 - Bedreigde Spesie... Of…
Wynand Harmse Paperback R350 R329 Discovery Miles 3 290
Boereverneukers - Afrikaanse…
Izak du Plessis Paperback  (1)
R190 R150 Discovery Miles 1 500
Gert & Joey - Nuwe Lig op 'n Raaisel van…
Pieter van Zyl Paperback R250 R189 Discovery Miles 1 890
Christo Wiese - Risiko en Rykdom
T J Strydom Paperback R290 R229 Discovery Miles 2 290
Die De Zalze-moorde - Die Familiemoord…
Julian Jansen Paperback R235 R202 Discovery Miles 2 020
Wit Issie 'n Colour Nie - Angedrade…
Nathan Trantraal Paperback R230 R198 Discovery Miles 1 980
Paul Kruger - Toesprake En…
Johan Bergh Hardcover  (2)
R350 R329 Discovery Miles 3 290

 

Partners