0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
Price
  • R0 - R50 (17)
  • R50 - R100 (24)
  • R100 - R250 (325)
  • R250 - R500 (111)
  • R500+ (39)
  • -
Status
Format
Author / Contributor
Publisher

Books > Afrikaans > Maatskaplike Wetenskappe

Criminal Procedure Casebook / Strafprosesreg Vonnisbundel (English, Afrikaans, Paperback, 2nd Edition): S.S. Terblanche, G.... Criminal Procedure Casebook / Strafprosesreg Vonnisbundel (English, Afrikaans, Paperback, 2nd Edition)
S.S. Terblanche, G. Kemp, M.M. Watney
R600 R485 Discovery Miles 4 850 Save R115 (19%) In stock

English
The second edition of this bilingual Criminal Procedure Casebook provides the reader with excerpts of judgments that illustrate the most important aspects and underlying principles of South African criminal procedure. It also contains a section on international and transnational criminal matters. This edition includes new topics such as the accused’s capacity to understand proceedings (mental illness and criminal matters), undue delays in criminal matters and child justice.

A summary of the facts and important issues precedes each case excerpt. The excerpts are followed by a critical note evaluating and explaining the relevance and importance of the judgment. The method employed by the authors in their selection of cases reflects a principled approach to the subject. All introductory and explanatory notes are in English and Afrikaans, and Afrikaans judgments are followed by an English translation.

This book will be of invaluable assistance in the study of the dynamic field of criminal procedure. It can be used as a companion to the Criminal Procedure Handbook twelfth ed by Joubert (editor) et al.

Afrikaans
Die tweede uitgawe van die Strafprosesreg Vonnisbundel verskaf aan die gebruiker uittreksels uit hofbeslissings wat die belangrikste aspekte van en beginsels onderliggend aan die Suid-Afrikaanse strafprosesreg illustreer. Dit bevat ook ‘n afdeling wat internasionale en transnasionale strafregtelike aangeleenthede aanraak. Hierdie tweede uitgawe bevat nuwe onderwerpe wat insluit: die beskuldigde se vermoë om verrigtinge te begryp (geestesongesteldheid en strafregtelike toerekenbaarheid), onbehoorlike vertragings in strafregtelike verrigtinge en kinderstrafproses.

Elke uittreksel word voorafgegaan deur ‘n opsomming (in Engels en Afrikaans) van die feite en belangrike kwessies. Die uittreksels word gevolg deur ‘n kritiese aantekening (weereens in Engels en Afrikaans) waarin die belang van die uitspraak oorweeg en verduidelik word. Uitsprake in Afrikaans word gevolg deur ‘n Engelse vertaling. Die skrywers se keuse van uitsprake weerspieël ‘n beginselmatige benadering tot die onderwerp.

Die boek sal nuttig wees by die bestudering van die dinamiese gebied van die strafprosesreg. Dit kan saam met die Strafprosesreghandboek twaalfde uitgawe deur Joubert (redakteur) et al gebruik word.

Swanesang - Die einde van die Kompanjies tyd aan die Kaap, 1771-1795 (Afrikaans, Hardcover): Karel Schoeman Swanesang - Die einde van die Kompanjies tyd aan die Kaap, 1771-1795 (Afrikaans, Hardcover)
Karel Schoeman
R350 R329 Discovery Miles 3 290 Save R21 (6%) Shipped within 10 - 15 working days

Die agtste en laaste deel van die reeks Kolonie aan die Kaap beskryf die agteruitgang en verval van die VOC en die gevolge wat dit vir Kaap gehad het gedurende die laaste kwarteeu van die VOC-bewind. Swanesang dek die tydperk vanaf die dood van goewerneur Rijk Tulbagh tot en met die eerste Britse besetting van die Kaap in 1795. Sy opvolgers, J.A van Pletterberg, J.C. de Graaff, die waarnemende goewerneur Rhenius en die laaste goewerneur, J.A. Sluysken, en die onsekerheid wat die laaste deel van die VOC-tydperk gekenmerk het, word belig. Afgesien van die amptelike rolle wat verskeie VOC-amptenare gespeel het, word ook aandag aan hulle karaktereienskappe en persoonlike lewens gegee om sodoende lewe aan die geskiedkundige figure te gee. Schoeman slaag egter veral daarin om naas die amptenary ook ’n beeld te gee van die lewe van gewone mense in die breer Kaapse samelewing. Besonder boeiend is die bespreking van die reise van verskeie natuurkundiges, soos die Swede Thunberg en Sparrman, die Skotte Masson en Paterson, die Nederlander Robert Jacob Gordon en die Franse Sonnerat en Le Vaillant. Veral die flambojante Le Vaillant se boeke was baie populer en het bygedra om die Kaap en sy interessante fauna en flora wyd bekend te maak. In die laaste hoofstukke word aandag gegee aan die Franse Rewolusie en ander politieke veranderinge in Europa wat Nederland verswak en tot die Britse oorname van die Kaap gelei het.

Ware mense (Afrikaans, Hardcover): Bart de Graaff Ware mense (Afrikaans, Hardcover)
Bart de Graaff; Translated by Daniel Hugo
R239 Discovery Miles 2 390 Shipped within 10 - 15 working days

Bart de Graaff is ’n Nederlandse historikus en joernalis wat ’n besonderse belangstelling in die Suid-Afrikaanse politiek en kultuur het. In 2015 en 2016 het hy verskeie besoeke aan Suid-Afrika en Namibie gebring. Sy oogmerk was om die nasate van die Khoi-Khoin, synde die eerste “ware mense” van die subkontinent, op te spoor, en aan die woord te stel. Hierdie boek is die resultaat van sy onderhoude. De Graaff kontekstualiseer nie net die geskiedenis van die Khoi-Khoin en haar vele vertakkings nie, maar stel ook bepaalde eietydse leiersfigure in die onderskeie gemeenskappe aan die woord. Daarvolgens word die historiese kyk na legendariese kapteins soos die Korannas se Goliat Yzerbek, die Griekwas se Adam Kok, die Basters se Dirk Vilander, Abraham Swartbooi van die Namas en Frederik Vleermuis van die Oorlams afgewissel met De Graaff se persoonlike reisindrukke en die talle gesprekke wat hy met die waarskynlike nasate van bogenoemde leiers gehad het. In sy onopgesmukte skryfstyl, vol deernis en humor, vertel De Graaff van hierdie ontmoetings en gesprekke en algaande kom die leser onder die indruk van die sistemiese geweld wat teen die Khoi-Khoin oor soveel eeue heen gepleeg is. Dit is ’n belangrike boek wat die geskiedenis en huidige stand van die bruin mense onder hulle landsgenote se aandag bring.

Wiskunde - Klein Begin, Groot Gewin (Afrikaans, Paperback): Marise Oberholzer, Dr Nicol Faasen Wiskunde - Klein Begin, Groot Gewin (Afrikaans, Paperback)
Marise Oberholzer, Dr Nicol Faasen
R140 Discovery Miles 1 400 Shipped within 10 - 15 working days

Dit stel ouers in staat om van vroeg af en te midde van 'n druk lewe alledaagse geleenthede om hulle te gebruik om hul kleingoed gemaklik in die wereld van wiskunde in te lei. En dit verg geen spesiale kennis of opleiding van ouers nie; net 'n positiewe instelling en 'n opskerping van hulle interaksie met hul kleingoed om hulle al spelenderwys vertroud te maak met wiskundebegrippe.

Verwoerd: So onthou ons hom (Hersiene uitgawe) (Afrikaans, Hardcover): Wilhelm J. Verwoerd Verwoerd: So onthou ons hom (Hersiene uitgawe) (Afrikaans, Hardcover)
Wilhelm J. Verwoerd
R239 Discovery Miles 2 390 Shipped within 10 - 15 working days

Watter soort mens was dr. H.F. Verwoerd, die sesde premier van die Unie van Suid-Afrika en grondlegger van die huidige Republiek? Die bydraers tot hierdie boek skryf op onderhoudende wyse oor hoe hulle hom onthou, wat hulle saam met hom beleef het en oor hulle opvatting van sy politieke oogmerke. Die persoonlike aard van die bydraes verleen ’n dimensie aan die boek wat in objektiewe geskiedskrywing ontbreek. Verwoerd tree te voorskyn as vriend, gesinsman, volksman, raadsman en leier. Hierdie bundel verskyn die eerste keer in 2001 by geleentheid van die 100ste herdenking van dr. Hendrik Frensch Verwoerd se geboortedag, 8 September 1901. Die bygewerkte weergawe in 2016 bevat nuwe bydraes deur onder andere Elise Verwoerd, Cas Bakkes en Albert Hertzog.

Op 'n stormsee - Ware verhale van Suid-Afrikaanse seereddings (Afrikaans, Paperback): Tony Weaver, Andrew Ingram Op 'n stormsee - Ware verhale van Suid-Afrikaanse seereddings (Afrikaans, Paperback)
Tony Weaver, Andrew Ingram
R250 R205 Discovery Miles 2 050 Save R45 (18%) Shipped within 4 - 8 working days

Hier is 'n versameling gewaagde reddings vol drama en gevaar, ter viering van die NSRI se 50ste herdenking. Die stories, wat alles dek van brandende skepe tot haai-aanvalle, van sinkende vistreilers tot hallusinerende vissermanne, gaan oor die mens se konstante stryd teen sommige van die gevaarlikste vaarwaters op aarde. Dit sluit die storie in wat tot die stigting van die NSRI gelei het.

Systap Onder Die Juk (Afrikaans, Paperback): Dot Serfontein Systap Onder Die Juk (Afrikaans, Paperback)
Dot Serfontein
R158 Discovery Miles 1 580 Shipped within 10 - 15 working days

Met haar innemende en boeiende vertelstyl teken Dot Serfontein in Systap onder die juk verhale oor die lewens van ’n versameling merkwaardige mense op.

Die leser leer ken ’n groep Noord-Vrystaters wat aan dié wêreld sy sonderlinge geskiedenis en karakter verleen het. Dit is ’n distrik “lankal reeds bewoon deur verantwoordelike, stoere mense wat hulle deur niemand laat voorsê nie”, soos dit in die titelverhaal gestel word.

Van hierdie stoere mense is byvoorbeeld die unieke tant Hannie Wolmarans. Die staaltjies oor haar het vir die skryfster as kind so onwaarskynlik geklink dat hulle in dieselfde klas as sprokies geval het. Daar is byvoorbeeld ook oom Lood, wat selfs in die eienaardige Serfontein-familie, hom kon onderskei as ’n eienaardige mens. Die luimige aard van die vertellings word ook in hierdie bundel deurweef met waardering en deernis, veral vir haar ma Boeta en pa Oupats.

Imperiale Somer: Suid-Afrika Tussen Oorlog En Unie, 1902-1910 (Afrikaans, Hardcover): Karel Schoeman Imperiale Somer: Suid-Afrika Tussen Oorlog En Unie, 1902-1910 (Afrikaans, Hardcover)
Karel Schoeman
R400 R372 Discovery Miles 3 720 Save R28 (7%) Shipped within 10 - 15 working days

Die boek gee 'n voelvlugoorsig van die vier Suid-Afrikaanse kolonies gedurende die Eduardiaanse tydperk van 1902–1910. Die tydperk word deur Karel Schoeman beskou as die “hoogtepunt van die hele Imperiale gedagte” wat uiteindelik met die uitbreek van die Eerste Wereldoorlog sou eindig. Die klem val egter nie op die politieke besluite en ontwikkelinge nie, maar op die persoonlikhede van leiers- en ander figure, die omstandighede in die vier kolonies met hulle stede en dorpe, belangrike sosiale gebeurtenisse, die aanloop tot unifikasie in 1910 en die uitwerking van die belangrike naturelle grond-wet van 1913 op die lewenswyse van swart mense direk na Uniewording. Kort maar insiggewende tiperings word gegee van persoonlikhede so uiteenlopend soos oudpresident Steyn, Lord Milner, die dramaturg Stephen Black, die bendeleier Robert Foster, die avontuurlustige Mrs Edith Maturin en die deelsaaier Kas Maine. Ruim aanhalings uit verskillende bronne verlewendig die bespreking van alledaagse omstandighede op verskillende plekke in wat later die Unie van Suid-Afrika sou wees, soos die sketse van Jacob Lub oor die lewenswyse in Johannesburg, die setlaar Leonard Flemming se boeke oor sy eensame bestaan op 'n afgelee Vrystaatse plaas, en die talle verwysings na riksjas in die reisbeskrywings van besoekers aan Durban. Besonder boeiend is ook die hoofstukke oor die rol van Joodse smouse en handelaars in onder andere die volstruisveerbedryf en die toestande in die inrigting vir melaatses op Robbeneiland. Talle anekdotes en klein kameebeskrywings maak van Imperiale somer 'n besonder interessante leeservaring. Die boek word toegelig met ruim fotoseksies wat 'n visuele beeld van die era gee.

Die Ontwikkeling En Veroudering Van Die Volwassene (Afrikaans, Paperback): D.A. Louw, A.E. Louw Die Ontwikkeling En Veroudering Van Die Volwassene (Afrikaans, Paperback)
D.A. Louw, A.E. Louw
R379 R354 Discovery Miles 3 540 Save R25 (7%) Shipped within 10 - 15 working days
Dirk Mudge - Enduit vir 'n onafhanklike Namibie (Afrikaans, Hardcover): Dirk Mudge Dirk Mudge - Enduit vir 'n onafhanklike Namibie (Afrikaans, Hardcover)
Dirk Mudge
R350 R329 Discovery Miles 3 290 Save R21 (6%) Shipped within 10 - 15 working days

Dirk Mudge publiseer op 87-jarige ouderdom sy langverwagte outobiografie. Hierdie besonderse man was vir 33 jaar voltyds betrokke by die politiek van Suidwes-Afrika en later Namibie. Hy betree die politiek in 1960 toe hy lid word van die wetgewende vergadering onder die Nasionale Party van Suidwes-Afrika. Mudge beskryf hoe hy aanvanklik die beginsels van die Nasionale Party onderskryf het, maar mettertyd tot ander insigte gekom het. Dit het onvermydelik tot sy uittrede uit die Nasionale Party gelei en tot die stigting van sy eie party: die Republikeinse Party. Hy het 'n persoonlike aandeel gehad in die skryf van die nuwe Grondwet vir die Republiek van Namibie en probeer in hierdie boek antwoorde verskaf op vrae soos waarom dit Namibie so lank geneem het om onafhanklikheid te bereik en wat die rol van Suid-Afrika en die internsionale gemeenskap daarin gespeel het.

Taal En Skoolgereedheid (Afrikaans, Paperback): Martie Pieterse Taal En Skoolgereedheid (Afrikaans, Paperback)
Martie Pieterse
R131 Discovery Miles 1 310 Shipped within 10 - 15 working days

Jou kind se taalontwikkeling hang amper volkome van jou af. Al wat jy moet doen om dit te bevorder, is om van geboorte af by elke moontlike geleentheid met hom te praat. Kinders leer deur speel, en skoolgereedheid kan tuis bevorder word deur te sorg dat jou kleingoed genoeg speel, en reg speel. Hierdie titel lei jou om deur spel jou kind se taalvermoe en leervaardighede te ontwikkel, sy natuurlike nuuskierigheid, energie en entoesiasme te kanaliseer en vir hom geleenthede te skep vir die bevordering van selfvertroue, sosiale en emosionele groei, koordinasie en probleemoplossingsvaardighede.

Dwelmslagoffer - 16 jaar in `n Thai-tronk (Afrikaans, Paperback): Joanne Joseph Dwelmslagoffer - 16 jaar in `n Thai-tronk (Afrikaans, Paperback)
Joanne Joseph
R225 R179 Discovery Miles 1 790 Save R46 (20%) Shipped within 4 - 10 working days

It’s 1994. South Africa is on the brink of freedom. On the verge of a big break in modelling, Miss SA finalist, 21-year-old Vanessa Goosen is caught up in every traveller’s nightmare. Duped into carrying books with 1.7 kilograms of heroin hidden in them, Goosen is arrested and tried on drug trafficking charges. Deaf to her pleas of innocence, the Thai courts sentence Goosen to death. On appeal her sentence is commuted to life, to be served in Bangkok’s notorious Lard Yao prison. Pregnant, terrified and desperately alone, Goosen begins a harrowing 16-year journey behind bars. Forced to part with her beloved daughter three years later, Goosen’s story traces the joy and hurt of motherhood behind bars, the depression that comes with long-term incarceration and separation, and her return to a hugely changed South Africa in 2010.

Frans David Oerder: Anglo-Boereoorlogtekeninge & skilderye (Afrikaans, Hardcover): Alexander E. Duffey Frans David Oerder: Anglo-Boereoorlogtekeninge & skilderye (Afrikaans, Hardcover)
Alexander E. Duffey
R395 R368 Discovery Miles 3 680 Save R27 (7%) Shipped within 10 - 15 working days

Hierdie publikasie gee ’n volledige beeld van die kunstenaar Frans David Oerder (1867–1944) se oeuvre – sy Anglo-Boereoorlogtekeninge, landskappe, genrestukke, portrette, blomstudies en stillewes, interieurs, dierestudies en grafiese werk. Geen moeite is ontsien om hierdie boek so volledig en betroubaar moontlik te maak nie. Argivale bronne in die Kunsargief van die Universiteit van Pretoria, die Argief van die Johannesburg Kunsmuseum en die Nasionale Argief van Suid-Afrika in Pretoria het grootliks bygedra tot die toevoeging van inligting oor hierdie kunstenaar wat nie voorheen bekend was nie. Dieplakboek van Gerda Oerder en ’n lang lesing met detailinligting oor Oerder se vroee lewe deur mev. Lorimer in die Kunsargief van die Universiteit van Pretoria het bygedra tot ’n nuwe vertolking van die lewe en werk van hierdie belangrike Suid-Afrikaanse kunstenaar. Tydens die Anglo-Boereoorlog was Oerder die enigste amptelike kunstenaar aan Boerekant, maar tot dusver is nog geen volledige geskiedenis van sy deelname aan die oorlog geskryf nie. In hierdie boek word Oerder se Anglo-Boereoorlogtekeninge nou vir die eerste keer so volledig moontlik afgedruk en beskryf.

Dinosourusse, Diamante & Demokrasie - 'n Kort, Kort Geskiedenis Van Suid-Afrika (Afrikaans, Paperback): Francis Wilson Dinosourusse, Diamante & Demokrasie - 'n Kort, Kort Geskiedenis Van Suid-Afrika (Afrikaans, Paperback)
Francis Wilson; Translated by Aniel Botha
R180 R58 Discovery Miles 580 Save R122 (68%) In stock

’n Asteroïde so groot soos Tafelberg tref meer as twee miljard jaar gelede die plek wat uiteindelik Suid-Afrika sou word. Ná dié slag volg ’n onstuimige geskiedenis.

Die storie begin in die tyd toe die aarde se rykste goudneerslae gevorm is. Van hier strek die verhaal tot verby die geboorte van demokrasie in 1994 – ’n ander gebeurtenis wat die wêreld se asem weggeslaan het. Langs die weg kom ’n mens die oudste dinosourusse wat ooit gelewe het teë, asook die planeet se heel eerste mense en vroegste kulture. Inkomelinge het die geskiedenis gevorm – jagterversamelaars, landbouers en kuddewagters, ystersmede vanuit die noorde, en immigrante vanuit Europa en Asië.

Suid-Afrika se mense het oorlog gemaak en vrede gesluit, goud en diamante ontdek, glorieryke hoogtes bereik en in die dieptes van onderdrukking verval – totdat almal op ’n dag as gelykes in ’n ry ingeval het om vir ’n regering te stem wat hulle as demokratiese volk die een-en-twintigste eeu sou binnelei. Dit is die verhaal van dinosourusse, diamante en demokrasie.

Ons Japie - Die Boereoorlogdagboek van Anna Barry (Afrikaans, Paperback): Anna Barry Ons Japie - Die Boereoorlogdagboek van Anna Barry (Afrikaans, Paperback)
Anna Barry; Compiled by Ena Jansen
R210 Discovery Miles 2 100 Shipped within 10 - 15 working days

Wanneer ’n mens aan die ervarings van Boerevroue en -kinders tydens die Anglo-Boereoorlog dink, is die outomatiese konnotasie die van konsentrasiekamplyding. ’n Fassinerende en grotendeels onbekende buitebeentjie in hierdie genre is die dagboek van Anna Barry, waaruit ’n unieke en veelkantige beeld van die oorlog na vore kom. Aan die een kant van Anna se oorlogservaring staan haar broer Japie – ’n begeesterde jong soldaat wat uiteindelik as krygsgevangene op Ceylon sterf. Hierteenoor le haar geliefde pa Thomas (aanvanklik ’n gerespekteerde veldkornet) al in 1900 die eed van neutraliteit af, en wag hy die grootste gedeelte van die oorlog in die neutrale Basoetoland uit. Vir die tienderjarige Anna is die oorlog as gevolg hiervan ’n uiters verwarrende ervaring en haar dagboek bied ’n sonderlinge blik op die gefragmenteerdheid en buigbaarheid van konsepte soos “identiteit”, “nasie” en “volk”. Die feit dat die dagboek eers in 1960 vir die eerste keer gepubliseer is en daarna grotendeels in die vergetelheid verval het, is verder veelseggend in terme van hoe Anna self verwag het haar ervarings kort na die oorlog ontvang sou word – maar ook in terme van hoe blinde lojaliteit aan sekere groepe so dikwels in die geskiedenis van Suid-Afrikaners vereis is. Die dagboekteks, geboekstut deur Ena Jansen se insiggewende en verhelderende voor- en nawoord, bied nie slegs ’n sonderlinge blik op die Anglo-Boereoorlog nie, maar is verweef met kwessies van taal, politieke mag en sosiale status wat vandag nog net so relevant is soos toe die dagboek geskryf is.

Ek is My Brein - Van Baarmoeder Tot Alzheimer (Afrikaans, Paperback): Dick. F. Swaab Ek is My Brein - Van Baarmoeder Tot Alzheimer (Afrikaans, Paperback)
Dick. F. Swaab; Translated by Daniel Hugo
R263 Discovery Miles 2 630 Shipped within 10 - 15 working days

Alles kom ter sprake in Ek is by brein: puberteit, seksualiteit, Alzheimer se siekte, misdadigheid, geloof, breinbeserings, psigiese probleme en byna-dood ervarings. Die teks is toeganklik genoeg geskryf dat enigiemand wat belangstel in hoe die brein ons lewe rig en beïnvloed, dit maklik leesbaar sal vind.

Die Rebellie - 1914-1915 (Afrikaans, Paperback): G.D. Scholtz Die Rebellie - 1914-1915 (Afrikaans, Paperback)
G.D. Scholtz
R186 Discovery Miles 1 860 Shipped within 10 - 15 working days

Wanneer volksgenote met die geweer in die hand teen mekaar uittrek, ontstaan ’n gevoel van bitterheid wat in geen jare verwyder kan word nie. So skryf GD Scholtz in sy omvattende oorsig oor die Rebellie van 1914–1915. Die oorsake van die Rebellie kan teruggevoer word na die Anglo-Boereoorlog en die meeste Afrikaners se ongemaklike verhouding met die Britse ryk. Milliter gesproke was die Rebellie ’n mislukking, maar op die lang duur, betoog Scholtz, het die Rebellie ’n groot rol gespeel in die herlewing van die republikeinse ideaal onder Afrikaners.

Koshuis (Afrikaans, Paperback): Erns Grundling Koshuis (Afrikaans, Paperback)
Erns Grundling
R260 R224 Discovery Miles 2 240 Save R36 (14%) Shipped within 7 - 15 working days

Laat jou terugvoer na die jare van inbly-naweke, studentepret, huis-toe-verlang en troospakkies beskuit onder die enkelbed.

Koshuis, saamgestel deur Erns Grundling van Elders-faam, bevat heerlike lekkerlees-vertellings, komies, verspot én roerend, oor die koshuislewe – op skool én universiteit, selfs oorsee – deur ’n verskeidenheid bydraers, insluitend reisskrywer Dana Snyman, geliefde Weg!-joernalis en -aanbieder Toast Coetzer, akteur en komediant Schalk Bezuidenhout, Huisgenoot-redakteur Yvonne Beyers, oudredakteur van Die Burger Bun Booyens, bekroonde romansiers Harry Kalmer en Kerneels Breytenbach, skrywers en joernaliste soos Celesté Fritze, Theunis Strydom, Leroux Schoeman, Marnus Hattingh en Pieter van Zyl, en vele meer.

Skink ’n koppie koffie, onthou weer die liedjie wat gespeel het toe jy by jou eerste huisdans gesoen is, en laat die jare terugrol!

Wit Wolf - Die Worcester-Bomplanter se Storie van Bevryding (Afrikaans, Paperback): Stefaans Coetzee, Alita Steenkamp Wit Wolf - Die Worcester-Bomplanter se Storie van Bevryding (Afrikaans, Paperback)
Stefaans Coetzee, Alita Steenkamp
R275 R215 Discovery Miles 2 150 Save R60 (22%) Shipped within 7 - 15 working days

Stefaans Coetzee was net 19 jaar oud toe hy op Oukersdag ’n bom in die Shoprite in Worcester geplant het. Vier mense – waarvan drie kinders – het dié dag gesterf en Stefaans se lewe het onherroeplik verander.

Hy is tot moordenaar veroordeel en vir 40 jaar tronk toe gestuur, maar in die tronk verander sy lewe dramaties en hy begin anders kyk na homself en die mense rondom hom.

Hy ontmoet vir “Oom Gene” (Eugene de Kock) wat hom begin bearbei om met sy slagoffers te versoen.

Ná 18 jaar word Stefaans op parool vrygelaat. Kort daarna vervul hy sy lewensdroom om die Comrades-marathon te voltooi. Hy doen dit ter ere aan die Worcester-slagoffers en oorhandig sy medalje aan een van dié mense as teken van berou en versoening.

Voortrekkerstamouers 1835?1845 (Afrikaans, Hardcover, 2nd edition): Jan C. Visagie Voortrekkerstamouers 1835–1845 (Afrikaans, Hardcover, 2nd edition)
Jan C. Visagie
R395 R368 Discovery Miles 3 680 Save R27 (7%) Shipped within 10 - 15 working days

Voortrekkerstamouers 1835–1845 is die eerste keer in 2000 gepubliseer. Dié tweede, hersiende uitgawe is aangevul met 214 nuwe stamouers. Dit bring die aantal mense wat die Groot Trek meegemaak het, op 23 000 te staan, in plaas van die oorspronklik geskatte 20 000.

Wat hierdie databasis van Voortrekkers nog meer besonders maak, is die versameling uiters skaars foto’s en portrette wat aangebied word.

In hierdie fotokabinet kan ongeveer 150 afbeeldings van Voortrekkers gesien word.

Vergete wereld - Die klipmuurnedersettings van die Mpumalanga-platorand (Afrikaans, Paperback): Peter Delius, Tim Maggs, Alex... Vergete wereld - Die klipmuurnedersettings van die Mpumalanga-platorand (Afrikaans, Paperback)
Peter Delius, Tim Maggs, Alex Schoeman
R385 R303 Discovery Miles 3 030 Save R82 (21%) Shipped within 4 - 10 working days

If you drive through Mpumalanga with an eye on the landscape flashing by, you may see, near the sides of the road and further away on the hills above and in the valleys below, fragments of building in stone as well as sections of stone-walling breaking the grass cover. Endless stone circles, set in bewildering mazes and linked by long stone passages, cover the landscape stretching from Ohrigstad to Carolina, connecting over 10 000 square kilometres of the escarpment into a complex web of stone-walled homesteads, terraced fields and linking roads. Oral traditions recorded in the early twentieth century named the area Bokoni – the country of the Koni people. Few South Africans or visitors to the country know much about these settlements, and why today they are deserted and largely ignored. A long tradition of archaeological work which might provide some of the answers remains cloistered in universities and the knowledge vacuum has been filled by a variety of exotic explanations – invoking ancient settlers from India or even visitors from outer space – that share a common assumption that Africans were too primitive to have created such elaborate stone structures. Forgotten World defies the usual stereotypes about backward African farming methods and shows that these settlements were at their peak between 1500 and 1820, that they housed a substantial population, organised vast amounts of labour for infrastructural development, and displayed extraordinary levels of agricultural innovation and productivity. The Koni were part of a trading system linked to the coast of Mozambique and the wider world of Indian Ocean trade beyond. Forgotten World tells the story of Bokoni through rigorous historical and archaeological research, and lavishly illustrates it with stunning photographic images.

1 Recce - Die Nag Behoort Aan Ons (Afrikaans, Paperback): Alexander Strachan 1 Recce - Die Nag Behoort Aan Ons (Afrikaans, Paperback)
Alexander Strachan
R290 R225 Discovery Miles 2 250 Save R65 (22%) Shipped within 7 - 15 working days

1-Recce was die skerpste, veelsydigste en dodelikste spesialiseenheid in die ganse Suid-Afrikaanse weermag. Dié manne was superfiks, bomenslik taai en het vir niks gestuit nie. Hulle het telkens hul lewens op die spel geplaas in die uitvoering van hoogs geheime operasies agter vyandelike linies.

Dekades lank is oor al dié hoogs geheime sendings geswyg. Nou, vir die eerste keer, openbaar die Recce's se groot generaals (waaronder die legendariese kol Jan Breytenbach) hoe hulle gestuur is om verskeie polities sensitiewe operasies uit te voer.

Daar word onthul hoe hulle in die doodsnikke van die apartheidsera gestuur is, en op die laaste oomblik verhoed is, om sleutel ANC-figure op te blaas. Hulle vertel van 1-Recce se betrokkenheid by die omstrede Grensoorlog en die bestaan van 'n hoogsgeheime "Eskadron" in die destydse Rhodesiese Weermag.

Ná jare van mites en geheimhouding gee dié boek 'n totaal nuwe blik op die Recce's en die werk wat hulle onsigbaar agter die skerms gedoen het.

Ek Is Liza Smit (Afrikaans, Paperback): Liza Smit, Raquel Lewis Ek Is Liza Smit (Afrikaans, Paperback)
Liza Smit, Raquel Lewis
R240 R191 Discovery Miles 1 910 Save R49 (20%) Shipped within 4 - 10 working days

Springs, 1977. Robert en Jeanne Smit word wreed om die lewe gebring in wat die WVK later as 'n politiese gemotiveerde moord sou beskryf. Dekades daarna gons dit oor wie presies vir die grudaad verantwoordelik was. Daar is rookskerms en ontkenning, verduistering en misleidings, en bespiegelings en teorieë oor presies wie die aanvanklike opdrag gegee het.

En iewers in die politieke kookpot prut stories van 'n dapper dertienjarige dogter Liza Smit. Nadat haar ouers uit haar lewe geruk is, sou niks ooit weer dieselfde wees nie. Toe sy hoor dat die WVK die saak wil ontrafel, begin sy en die ondersoekende joernalis Alet van Rensburg die saak navors. Saam-saam durf die twee, met enorme deursettingsvermoë, vasberadenheid en 'n porsie domastrantheid die taak aan : om die waarheid te ontbloot oor die dood van Liza se ouers.

Liza se verhaal word afgewissel met uittreksels uit die oorspronklike veslag wat sy aan die ongure onderwêreld van die destydse Suid- Afrika vol korrupte politici, taakmagte en internasionale intriges. Dis ook die storie van 'n lewe wat afspeel teen hierdie agtergrond, en hoe een indrukwekkende vrou haarself uit haar persoonlike hel reg.

Die Tronkgesprekke - Nelson Mandela en Kobie Coetzee se Geheime Voorpunt-Diplomasie (Afrikaans, Paperback): Willie Esterhuyse,... Die Tronkgesprekke - Nelson Mandela en Kobie Coetzee se Geheime Voorpunt-Diplomasie (Afrikaans, Paperback)
Willie Esterhuyse, Gerhard van Niekerk
R280 R241 Discovery Miles 2 410 Save R39 (14%) Shipped within 7 - 15 working days

Dié boek onthul dat PW Botha reeds in 1984, te midde van die Totale Aanslag, in die geheim opdrag sou gee dat sy minister van justisie, Kobie Coetsee, gesprekke met Nelson Mandela in die tronk voer. Mandela se aanhouding was toenemend ’n tameletjie vir die NP-regering. Wat as dié ikoon in die tronk sou sterf? Die land sou ontplof. Botha was desperaat.

Wedersydse respek ontwikkel mettertyd tussen Coetsee en Mandela, en die prisonier begin selfs sy eie vrylatingsproses grootliks bestuur. Alles is hoogsgeheim. PW Botha moes dit kon ontken as dit sou uitlek. Maar agter die skerms bou vertroue tussen die leiers van partye wat in die openbaar geswore vyande is.

Bekende skrywer en akademikus Willie Esterhuyse, self ten nouste betrokke by geheime onderhandelinge tussen die ANC en die NP-regering, vertel met medeskrywer Gerhard van Niekerk die verhaal van Coetsee en Mandela se “voorpunt”-diplomasie, waarsonder die 1994-oorgang nie moontlik sou gewees het nie.

Omstrede Land - Die Historiese Ontwikkeling Van Die Suid-Afrikaanse Grondvraagstuk in Suid-Afrika, 1652-2011 (Afrikaans,... Omstrede Land - Die Historiese Ontwikkeling Van Die Suid-Afrikaanse Grondvraagstuk in Suid-Afrika, 1652-2011 (Afrikaans, Hardcover)
Louis Changuion, Bertus Steenkamp
R253 Discovery Miles 2 530 Shipped within 10 - 15 working days

Die bewindsoorname van 'n oorwegend swart regerende party in 1994 het 'n nuwe beleid ten opsigte van grondbesit in Suid-Afrika ingelui. Hierdie beleid is daarop ingestel om die wanbalans wat grondbesit betref reg te stel, dus om van die blanke grondeienaars, wat by verre die grootste deel van die landbougrond besit, grond weg te neem en dit aan die swart bevolkingsgroep, wat tussen 75% en 80% van die totale landsbevolking uitmaak, beskikbaar te stel. Die veronderstelling is dat die meeste blanke grondeienaars (of hulle voorsate) die grond wat hulle besit wederregtelik bekom het en dit daarom nou aan die 'regmatige' eienaars moet teruggee. Daar bestaan ook 'n persepsie dat alle grond aan swart mense oorgedra moet word – dat die klok teruggedraai moet word na die tyd toe Afrika swart was en wit mense slegs in Europa eiendom besit het. Die skrywers vra die vraag of grondhervorming in Suid-Afrika wel enigsins haalbaar of nodig is? Kan die ander bevolkingsgroepe van die land, die wittes en gekleurdes, daarop aanspraak maak dat die land ook aan hulle behoort. Kan hulle dus se: 'Dit is ons land ook'?

Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
Jeremy Vannie Elsies
Jeremy Vearey Paperback R249 Discovery Miles 2 490
Die De Zalze-moorde - Die Familiemoord…
Julian Jansen Paperback R235 R202 Discovery Miles 2 020
Boereverneukers - Afrikaanse…
Izak du Plessis Paperback  (1)
R190 R150 Discovery Miles 1 500
Oor Berge En Dale - Op Reis Met 'n…
Jackie Grobler Paperback  (2)
R230 R188 Discovery Miles 1 880
Christo Wiese - Risiko en Rykdom
T J Strydom Paperback R290 R229 Discovery Miles 2 290
Oor Grense - 'n Lewe in die Media in 'n…
Ton Vosloo Paperback R275 R225 Discovery Miles 2 250
SAUK 1936-1995 - Bedreigde Spesie... Of…
Wynand Harmse Paperback R350 R329 Discovery Miles 3 290
Bloed, Dunner as Water - Suid-Afrika se…
Charne Kemp Paperback R270 R209 Discovery Miles 2 090
Historikus: 'n Outobiografie
Hermann Giliomee Paperback R410 R345 Discovery Miles 3 450
Gert & Joey - Nuwe Lig op 'n Raaisel van…
Pieter van Zyl Paperback R250 R189 Discovery Miles 1 890

 

Partners